Reklama:

Celsentri

Substancja czynna: Maraviroc 75 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 75 mg