Reklama:

Genotoksyczność leków – czy jest się czego bać?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Genotoksyczność leków – czy jest się czego bać?

panthermedia

Suplementy diety

Genotoksyczność to groźnie brzmiące hasło, które wywołuje negatywne skojarzenia. Czy jest się czego obawiać? Czym jest genotoksyczność i po co się ją bada?

Reklama:

Genotoksyczność to – najprościej mówiąc – toksyczny wpływ badanego związku (np. leku) na geny, wywołujący ich mutacje, a w konsekwencji zaburzenia w funkcjonowaniu szlaków komórkowych. Toksyczność w kierunku genów wykazują różne związki – w zależności od zastosowanego stężenia. Może okazać się, że dany związek pretendujący do stania się nowym lekiem nie wykazuje genotoksyczności w pewnym stężeniu, powyżej którego jego potencjał do wywoływania mutacji wzrasta. Jest to sygnał dla badacza, że dany związek w określonym wysokim stężeniu może być niebezpieczny dla człowieka.

Skutki genotoksycznego działania związków chemicznych

Skutkiem działania genotoksycznego jest wystąpienie mutacji w obrębie genów lub chromosomów. Mutacje genowe zachodzą na poziomie kwasu nukleinowego, powodując zmiany w sekwencji nukleotydów. Na skutek mutacji genowych powstają nieprawidłowe białka, które nie mogą pełnić prawidłowej roli w organizmie żywym. Mutacje chromosomowe polegają na zmianach w strukturze chromosomu, np. skróceniu ramienia chromosomu czy nawet na ubytku lub zduplikowaniu chromosomu. Każda zmiana, czy to w obrębie genów, czy w obrębie chromosomów jest szkodliwa dla organizmu i wpływa na jego funkcjonowanie.

Badania nad genotoksycznością

Wymagania stawiane lekom – zarówno o tych, które są dostępne na rynku, jak i o tych, które dopiero są w fazie badań, badacze muszą zaprezentować długofalowe badania określające potencjał genotoksyczny. Coraz nowsze techniki molekularne pozwalają na badanie wpływu związków chemicznych w modelach in vitro. Coraz powszechniej stosuje się badania na liniach komórkowych, które pozwalają wskazać, czy dany związek chemiczny wpływa negatywnie, przyczyniając się do powstawania mutacji punktowych, w obrębie genu, lub mutacji chromosomowych w obrębie chromosomów.

fot. panthermedia

Gdzie szukać informacji, czy dany lek był badany w kierunku genotoksyczności?

Każdy z nas może sięgnąć do bazy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznich i Produktów Biobójczych, gdzie w dostępnym on-line rejestrze można znaleźć Charakterystyki Produktów Leczniczych. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące badań, jakie prowadzono nad danym lekiem – w tym określenie potencjału genotoskycznego, czyli wpływu związku na wywoływanie mutacji genowych lub chromosomowych.

POWIĄZANE DYSKUSJE NA FORUM Z KATEGORII Inne tematy

Interpretacja wyników
Bardzo Państwa proszę o interpretację wyniku badania
Rak krtaniowej części gardła
Witam. Czy jest tu ktoś kto miał doczynienia z tą chorobą?
RTG płuc
Proszę o interpretację .
Rak jelita grubego
Mój wujek choruje na raka jelita grubego. "Rak gruczołowy, cewkowo-kosmkowy G-2 pT3NoMx mutacja w kodonie 12 w drugim eksonie genu KRAS, wysokie prawdopodobieństwo MSI(+). Stan po hemikolektomii praw...
Pas pooperacyjny stomijny
Dzień dobry. Moja mama ma już ustalony termin zabiegu usunięcia pęcherza moczowego. Nie wiemy jednak czym należy się kierować przy wyborze pasa. Ceny są różne nie bardzo jednak widzę różnice jaki...
Reklama:
Reklama: