Reklama:

Choligrip Menthol Active

Substancja czynna: Paracetamolum 600 mg + Acidum ascorbicum 40 mg + Phenylephrini hydrochloridum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu doustnego , 600 mg + 40 mg + 10 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Choligrip Menthol Active Smak mentolu, miodu i cytryny

600 mg + 40 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie

  lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Choligrip Menthol Active i w jakim celu się go stosuje Choligrip Menthol Active jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia grypy

  2. lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, zapaleniem błony śluzowej nosa (katarem).

   Choligrip Menthol Active zawiera 3 składniki aktywne:

   • paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

   • fenylefryna - obkurcza naczynia krwionośne, udrożnia przewody nosowe i zatoki ułatwiając oddychanie

   • witamina C - witamina, której niedobory mogą wystąpić w pierwszych dniach przeziębienia i grypy.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip Menthol Active Kiedy nie stosować leku Choligrip Menthol Active:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub ciężką niewydolność nerek.

   • jeśli pacjent ma chorobę alkoholową.

   • jeśli pacjent przyjmuje zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

   • jeśli pacjent stosuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (stosowany w leczeniu depresji) oraz przed upływem 2 tygodni od ostatniego zastosowania tego leku.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności Lek zawiera paracetamol.

    Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

    Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol takimi jak leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy i przeziębienia.

    Nie stosować jednocześnie innych leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

    Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku i stosować się do zaleceń w niej zawartych.Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku pacjentów:

   • z nadciśnieniem tętniczym.

   • z chorobami serca i naczyń.

   • z cukrzycą.

   • z nadczynnością tarczycy.

   • z jaskrą zamykającego się kąta przesączania (ciężka choroba oczu spowodowana najczęściej zwiększonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej).

   • z guzem chromochłonnym nadnerczy (guz w okolicy nerek).

   • z rozrostem gruczołu krokowego.

   • z chorobami naczyń krwionośnych przebiegającymi z zamykaniem się światła naczynia (np. objaw Raynaude’a charakteryzujący się napadowym bólem palców pod wpływem zimna lub emocji).

   • stosujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne i inne leki obniżające ciśnienie krwi (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa).

   • stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina lub amitryptylina).

   • stosujących inne sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy).

   • z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

   • z niewydolnością wątroby lub nerek. Ogólne schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez paracetamol.

   • pacjentów z niedowagą lub niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji,

   • pacjentów regularnie spożywających alkohol.

    Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku ciężkiej infekcji, która może zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

    Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.:

   • głębokie, szybkie i utrudnione oddychanie,

   • uczucie mdłości, występowanie wymiotów i utrata apetytu,

   • ogólnie złe samopoczucie.

    Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeżeli u pacjenta jednocześnie wystąpią opisane powyżej objawy.

    U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

    W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

    Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

   • pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.

   • pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.

   • pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, niedożywionych lub wyniszczonych.

    W przypadku przedawkowania paracetamolu konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia, pomimo braku wczesnych objawów.

    Jeżeli objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

    Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Stosowanie leku Choligrip Menthol Active u dzieci

    Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

    Lek Choligrip Menthol Active a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

   • metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom).

   • kolestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi).

   • leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego.

   • leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy).

   • salicylamidu (lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i przeciwbólowy).

   • inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji) oraz jeżeli nie upłynęło 2 tygodnie od ostatniego zastosowania tych leków.

   • innych leków przeciwdepresyjnych (z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, np. takich jak amitryptylina).

   • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

   • alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie).

   • niektórych leków stosowanych w chorobach serca lub nadciśnieniu (tj. digoksyna, beta-adrenolityki, metyldopa).

   • stosowania leków hamujących łaknienie, leków udrożniających nos i leków psychopobudzających pochodnych amfetaminy (np. stosowanych w nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi).

    Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

    Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

    Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza oraz zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek może powodować zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

    Lek Choligrip Menthol Active zawiera 3755 mg sacharozy w każdej saszetce.

    Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

    Lek Choligrip Menthol Active zawiera 50 mg aspartamu (E 951) w każdej saszetce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

    Lek Choligrip Menthol Active zawiera 118 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej saszetce, Odpowiada to 6% zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

    Osoby ze zmniejszoną czynnością nerek lub będące na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość sodu w swojej diecie.

    Lek Choligrip Menthol Active zawiera glukozę (składnik maltodekstryny). Jeżeli stwierdzono

    wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

    Lek zawiera siarczyny. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

    Lek Choligrip Menthol Active zawiera 3,5 mg kwasu benzoesowego w każdej saszetce co

    odpowiada 0,7 mg/g.

    Lek Choligrip Menthol Active zawiera siarczny. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

  4. Jak stosować lek Choligrip Menthol Active

  5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

   Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

   Zalecana dawka to jedna saszetka (600 mg paracetamolu, 40 mg kwasu askorbowego i 10 mg fenylefryny chlorowodorku) w razie konieczności co 4 do 6 godzin. Wyłącznie do podania doustnego. Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

   • Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

   • Nie stosować więcej niż 4 saszetki (2400 mg paracetamolu, 160 mg kwasu askorbowego i 40 mg fenylefryny chlorowodorku) na dobę.

   • Nie stosować dawki większej niż zalecana.

   • Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku.

   • Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

   • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

    Stosowanie u dzieci

    Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Choligrip Menthol Active

    Przedawkowanie paracetamolu może spowodować objawiające się z opóźnieniem ciężkie uszkodzenie wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej można sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina

    i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Podać 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. Ilość leku, po której zażyciu wystąpiłyby ciężkie objawy przedawkowania fenylefryny lub kwasu askorbowego, spowodowałyby ciężkie uszkodzenie wątroby przez paracetamol. Przedawkowanie fenylefryny może powodować nerwowość, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, zwiększenie ciśnienia krwi, nudności, wymioty, rozdrażnienie, niepokój ruchowy, nadciśnienie i zmniejszenie częstości bicia serca. W ciężkich przypadkach może wystąpić splątanie, halucynacje i arytmia. Wysokie dawki kwasu askorbowego (powyżej 3 g) mogą powodować przejściową biegunkę i objawy ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności i dyskomfort w jamie brzusznej.

    W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre. Należy zabrać ze sobą ulotkę leku, aby móc ją pokazać lekarzowi.

    Pominięcie zastosowania dawki leku Choligrip Menthol Active

    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

   • reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy.

   • wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej objawiającej się ostrą uogólnioną wysypką krostkową lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką

    i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką,

   • problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

   • sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie.

   • nudności, nagłej utraty masy ciała, utraty apetytu oraz zażółcenia oczu i skóry.

   • bólu i zaczerwienienia oka, zaburzenia widzenia, bólu głowy i mdłości, które mogą być objawami ostrej jaskry zamykającego się kąta spowodowanej nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym. Jest to bardzo rzadkie, ale prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

   • nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca.

   • trudności w oddawaniu moczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

    Powyższe objawy występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

    Mogą również wystąpić następujące działania niepożądane. Należy o nich poinformować lekarza:

   • podwyższone ciśnienie krwi, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, nerwowość, niepokój, rozszerzenie źrenicy.

   • biegunka lub wymioty.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,

   faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Choligrip Menthol Active

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Choligrip Menthol Active

 • Substancjami czynnymi leku są paracetamol, kwas askorbowy (witamina C) i fenylefryny chlorowodorek. Każda saszetka zawiera 600 mg paracetamolu, 40 mg kwasu askorbowego i 10 mg fenylefryny chlorowodorku.

 • Pozostałe składniki to: sacharyna sodowa (E 954), aspartam (E 951), sacharoza, sodu cytrynian, kwas cytrynowy (bezwodny), skrobia kukurydziana, aromat mentolowy E41580, aromat cytrynowy PHS-163671 (zawiera linalol, geraniol, d-limonen, cytronellol, cytral, maltodekstrynę

– źródło glukozy, butylohydroksyanizol (E 320), siarczyny),, aromat miodu PHS-050860(zawiera maltodekstrynę– źródło glukozy, glikol propylenowy, siarczyny, kwas benzoesowy (E 210)), aromat miodu F7624/P, barwnik karmelowy.

Jak wygląda lek Choligrip Menthol Active i co zawiera opakowanie Lek ma postać jasnego proszku o aromacie miodu, cytryny i mentolu. Opakowanie zawiera 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 lub 24 saszetki.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca:

SmithKline Beecham S.A.

Carretera De Ajalvir, km 2.500, 28806 Alcala de Henares Madryt

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Reklama: