Reklama:

Ibuprom dla dzieci

Substancja czynna: Ibuprofenum 100 mg/5 ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 100 mg/5 ml