Reklama:

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

Substancja czynna: Candesartanum cilexetili 16 mg + Hydrochlorothiazidum 12,5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 16 mg + 12,5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, 16 mg + 12,5 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish i w jakim celu się go stosuje

  2. Nazwa leku to Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych. Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd. Działają one razem w celu obniżenia ciśnienia tętniczego.

   • Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora

    angiotensyny II. Działa przez rozkurczanie i poszerzanie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżać ciśnienie tętnicze.

   • Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych diuretykami (lekami moczopędnymi). Ułatwia pozbycie się z organizmu wody i elektrolitów, takich jak sód, wraz moczem, co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

    Lekarz może zalecić przyjmowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, jeśli ciśnienie tętnicze pacjenta nie jest właściwie kontrolowane przez sam kandesartan cyleksetylu lub sam hydrochlorotiazyd.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish Kiedy nie stosować leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub hydrochlorotiazyd, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy - w razie wątpliwości należy zapytać lekarza;

 • po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish we wczesnym okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zwężenie dróg żółciowych

 • (utrudnienie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego);

 • jeśli u pacjenta utrzymuje się małe stężenie potasu we krwi;

 • jeśli u pacjenta utrzymuje się duże stężenie wapnia we krwi;

 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała dna moczanowa;

 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi, zawierającym aliskiren.

  W razie wątpliwości, czy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy porozmawiać na ten temat z lekarzem lub farmaceutą, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma cukrzycę;

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia serca, wątroby lub nerek;

 • jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

 • jeśli u pacjenta występują lub niedawno występowały nasilone wymioty lub biegunka;

 • jeśli u pacjenta występuje choroba nadnerczy, nazywana zespołem Conna (hiperaldosteronizm pierwotny);

 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała choroba nazywana toczniem rumieniowatym układowym (SLE);

 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar mózgu;

 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała alergia lub astma oskrzelowa;

 • jeśli pacjentka jest w ciąży (podejrzewa lub planuje ciążę) – należy poinformować o tym

  lekarza, ponieważ nie zaleca się stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym okresie może bardzo zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

  • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

  • aliskiren.

 • jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpił nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna. Leczenie hydrochlorotiazydem, zwłaszcza dużymi dawkami przez dłuższy czas, może zwiększyć ryzyko niektórych rodzajów nowotworów

  złośliwych skóry i warg (nieczerniakowy nowotwór złośliwy skóry). Podczas przyjmowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV;

 • jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka. Mogą być to objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką) lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka — mogą one wystąpić w przedziale od kilku godzin do tygodni od przyjęcia leku Candesartan + Hydrochlorothiazide

  Bluefish. Bez rozpoczęcia leczenia, objawy mogą prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Jeśli pacjent wcześniej miał uczulenie na penicylinę lub sulfonamidy, może być w grupie

  zwiększonego ryzyka rozwoju tych objawów.

  Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

  Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish”.

  Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych stanów, lekarz może zwiększyć częstość wizyt kontrolnych i zalecić wykonywanie pewnych badań.

  Należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku

  Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, jeśli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu, ponieważ zastosowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish z niektórymi lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego.

  Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne.

  Dzieci i młodzież

  Brak doświadczeń ze stosowaniem leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish u dzieci

  (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego też, leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish nie należy podawać dzieciom.

  Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish może wpływać na działanie innych leków, a niektóre leki mogą wpływać na lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish. Jeśli pacjent przyjmuje

  niektóre leki, lekarz może zalecić wykonywanie okresowych badań krwi.

  W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

  • Inne leki, które pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, aliskiren, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych).

  • Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek stosowany w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych).

  • Suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas (leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi).

  • Suplementy wapnia lub witaminy D.

  • Leki, które zmniejszają stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

  • Leki stosowane w cukrzycy (tabletki lub insulina).

  • Leki stosowane w celu kontroli rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne.

  • Leki, na których działanie może wpływać stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne.

  • Heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi).

  • Leki moczopędne (diuretyki).

  • Leki przeczyszczające.

  • Penicylina (antybiotyk).

  • Amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

  • Lit (lek stosowany w przypadku zaburzeń psychicznych).

  • Steroidy, takie jak prednizolon.

  • Hormony przysadki (ACTH - hormon adrenokortykotropowy).

  • Leki stosowane w leczeniu raka.

  • Amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń spowodowanych przez wirusy).

  • Barbiturany (leki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

  • Karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzenia jamy ustnej).

  • Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina lub biperyden.

  • Cyklosporyna, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu.

  • Inne leki, które mogą nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (stosowany w leczeniu spastyczności), amifostyna (stosowana w leczeniu raka) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

  • Inhibitory ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

   Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish z jedzeniem i piciem

 • Pacjent może przyjmować lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

 • Pacjent przyjmujący lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli planuje spożywanie alkoholu. Alkohol może spowodować omdlenie lub

zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish. Nie zaleca się stosowania leku

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish u pacjentek, które karmią piersią. Lekarz może zalecić inne leczenie, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią (zwłaszcza noworodka lub

wcześniaka).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy podczas przyjmowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish zawiera laktozę

Laktoza jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

 1. Jak stosować lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

 2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek

  Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish codziennie.

  Zalecana dawka leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish to jedna tabletka raz na dobę. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

  Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o przyjmowaniu leku.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish Jeśli pacjent przyjmie większą dawkę leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego

  najbliższego szpitala.

  Pominięcie zastosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

  Przerwanie stosowania leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

  Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, ciśnienie tętnicze może się ponownie zwiększyć. Dlatego też nie należy przerywać przyjmowania leku

  Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish bez uprzedniej rozmowy z lekarzem.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Niektóre z działań

  niepożądanych leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish są spowodowane przez kandesartan cyleksetylu, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

  Należy przerwać stosowanie leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:

  • trudności w oddychaniu z obrzękiem (lub bez) twarzy, warg, języka i (lub) gardła;

  • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu;

  • silny świąd skóry (z wysypką grudkową).

   Lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych, co skutkuje zmniejszeniem odporności pacjenta na zakażenia. Pacjent może zaobserwować zmęczenie, zakażenie lub gorączkę. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi, w celu sprawdzenia, czy lek

   Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish nie wpływa na obraz krwi (agranulocytoza). Inne możliwe działania niepożądane to:

   Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

  • Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi:

   • Zmniejszenie stężenia sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia, pacjent może odczuwać osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

   • Zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznych zmian stężenia u pacjenta może wystąpić zmęczenie, osłabienie, nieregularna czynność serca lub uczucie mrowienia/ drętwienia.

   • Zwiększenie stężenia cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

  • Obecność cukru w moczu.

  • Zawroty głowy/zaburzenia równowagi lub osłabienie.

  • Ból głowy.

  • Zakażenia dróg oddechowych.

   Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

  • Niskie ciśnienie tętnicze, mogące powodować omdlenie lub zawroty głowy.

  • Utrata apetytu, zaparcie, podrażnienie żołądka.

  • Wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

   Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

  • Zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka) - jeśli wystąpi, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

  • Wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

  • Zaburzenia snu, depresja, nerwowość.

  • Uczucie mrowienia lub kłucia w kończynach.

  • Krótkotrwałe niewyraźne widzenie.

  • Zaburzenia rytmu serca.

  • Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i płyn w płucach).

  • Wysoka temperatura ciała (gorączka).

  • Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany lub silny ból w nadbrzuszu.

  • Kurcze mięśni.

  • Uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące powstawanie czerwonych lub fioletowych plam na skórze.

  • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, lub płytek krwi. Pacjent może zauważyć u siebie zmęczenie, zakażenie, gorączkę lub zwiększoną skłonność do tworzenia siniaków.

  • Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka z pęcherzami lub łuszczeniem się skóry i możliwymi pęcherzami w jamie ustnej.

   Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

  • Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.

  • Swędzenie.

  • Ból pleców, ból stawów i mięśni.

  • Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może zauważyć u siebie zmęczenie, zażółcenie skóry lub oczu i objawy grypopodobne.

  • Kaszel.

  • Nudności.

   Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

  • Nagła krótkowzroczność.

  • Osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy

   gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko — nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką — lub ostrej jaskry zamkniętego kąta).

  • Toczeń rumieniowaty układowy lub skórny (choroba alergiczna, powodująca gorączkę, ból

   stawów i wysypkę skórną z zaczerwienieniem, powstawaniem pęcherzy, łuszczeniem się skóry i guzkami.

  • Biegunka.

  • Nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

  tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

  • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  • Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

  • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: „Termin ważności” (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

Substancjami czynnymi leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 8 mg lub 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki leku to: karmeloza wapniowa, glikolu dietylenowego monoetylowy eter, hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana.

Tabletki leku Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, 16 mg + 12,5 mg zawierają także żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish i co zawiera opakowanie

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, 8 mg + 12,5 mg to białe, podłużne tabletki o rozmiarach 9,5 x 4,5 x 4,1 mm, z linią podziału po jednej stronie.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish, 16 mg + 12,5 mg to pomarańczowe, podłużne tabletki o rozmiarach 9,5 x 4,5 x 4,1 mm, z linią podziału po jednej stronie.

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish dostarczany jest w blistrach, w opakowaniach zawierających 28 lub 56 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013 100 28 Stockholm Szwecja

Wytwórca

Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo,7

Pol. Ind. Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Portugalia

Candesartan + Hidroclorotiazida Bluefish

Polska

Candesartan + Hydrochlorothiazide Bluefish

Szwecja

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.05.2020

Reklama: