Reklama:

Ravicti

Substancja czynna: Glyceroli phenylbutyras 1.1 g/ml
Postać farmaceutyczna: Płyn doustny , 1,1 g/ml