Reklama:

Humira

Substancja czynna: Adalimumabum 40 mg/0,4ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 40 mg/0,4 ml