Reklama:

Eptifibatide Accord

Substancja czynna: Eptifibatidum 0,75 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do infuzji , 0,75 mg/ml