Reklama:

Oncaspar

Substancja czynna: Pegasparagasum 750 j./ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji , 750 j./ml