Reklama:

Armisarte

Substancja czynna: Pemetrexedum 25 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 25 mg/ml