Reklama:

Benepali

Substancja czynna: Etanerceptum 50 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 50 mg/ml