Reklama:

Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

Substancja czynna: Xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol do nosa roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sudafed XyloSpray HA dla dzieci, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej, zmniejszając przez to obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiając oddychanie. Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera także kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

   Aerozol jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci Kiedy NIE stosować leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

 • jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania;

 • jeśli pacjent ma przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa (długotrwałe podrażnienie nosa) z nieznaczną ilością wydzieliny lub bez wydzieliny (rhinitis sicca);

 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO);

 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą powodować podwyższenie ciśnienia krwi;

 • jeśli pacjent ma zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa;

 • jeśli pacjent przebył operację mózgu wykonywaną przez nos lub usta. Lek ten nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • silnej reakcji na sympatykomimetyki (substancje podobne do adrenaliny), ponieważ zastosowanie u takich pacjentów leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci może powodować bezsenność, zawroty głowy, niekontrolowane drżenie mięśni, nieregularne bicie serca lub wzrost ciśnienia krwi;

 • choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT), choroby naczyń krwionośnych lub wysokiego ciśnienia krwi;

 • nadczynności tarczycy, cukrzycy lub innej choroby układu metabolicznego;

 • choroby nadnerczy;

 • przerostu gruczołu krokowego (powiększenia prostaty).

  Ciągłe stosowanie leku przez długi okres czasu może powodować nasilenie objawów zatkania nosa.

  Lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  NIE należy przyjmować leku podczas stosowania:

  • niektórych leków przeciwdepresyjnych, takich jak trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy oraz w ciągu dwóch tygodni od zastosowania inhibitorów monoaminooksydazy (patrz punkt „Kiedy NIE stosować leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci”);

  • innych leków, które podwyższają ciśnienie krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci w trakcie ciąży ze względu na brak danych na temat jego działania na płód.

Pacjentki karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się ze swoim lekarzem. Nie wiadomo, czy substancja czynna tego leku przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 1. Jak stosować lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

 2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

  Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

  2. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym oddziałem ratunkowym, zabierając ze sobą opakowanie leku lub niniejszą ulotkę.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować porażenie ośrodkowego układu nerwowego, np. utratę funkcji mięśni, zmęczenie, suchość jamy ustnej, pocenie się, przyspieszone i nieregularne bicie serca oraz wzrost ciśnienia.

   Pominięcie zastosowania dawki leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

   W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

  Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej:

  • trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła;

  • silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami.

   Inne działania niepożądane:

   Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

  • uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle oraz suchość błony śluzowej nosa

   Niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

  • krwawienie z nosa

   Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

  • ból głowy, wzrost ciśnienia, nerwowość, nudności, zawroty głowy, bezsenność i kołatanie serca

  • przejściowe zaburzenia widzenia i ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

   Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • nasilenie objawów zatkania nosa po zaprzestaniu stosowania leku Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Okres ważności leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci po pierwszym otwarciu butelki: 1 rok.

  Nie należy stosować leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

Substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Każda dawka (70 μl (mikrogramów) co jest równoważne 0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera 35 μg (lub 0,035 mg) ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci i co zawiera opakowanie

Aerozol jest przezroczystym do lekko opalizującego, bezbarwnym do lekko żółtawego roztworem umieszczonym w 10 ml białej butelce z HDPE z pompką dozującą oraz nasadką ochronną z HDPE, w tekturowym pudełku. Roztwór jest wystarczający dla 110 dawek.

Podmiot odpowiedzialny

McNeil Healthcare (Ireland) Limited Airton Road, Tallaght

Dublin 24 Irlandia

Wytwórca

Famar Health Care Services Madrid, S.A.U. Avda. Leganés, 62

Alcorcón 28923 Madryt Hiszpania

Ursapharm Arzneimittel GmbH Industriestraβe 35

66129 Saarbrücken Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Łotwa Olynth HA 0.5 mg/ml deguna aerosols bez konservantiem, šķīdums Polska Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

tel. (22) 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2022

Reklama: