Reklama:

Ibured Forte

Substancja czynna: Ibuprofenum 10
Postać farmaceutyczna: Żel , 100 mg/g (10%)
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IBURED FORTE

100 mg/g (10%), żel Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

  lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Ibured forte i w jakim celu się go stosuje

  2. Ibured forte to żel do stosowania miejscowego na skórę. 1 g żelu zawiera 100 mg ibuprofenu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek ten łagodzi ból, zmniejsza stan zapalny i obniża wysoką temperaturę.

   Lek ten jest przeznaczony do leczenia wielu zespołów bólowych mających wpływ na stawy i mięśnie, takie jak bóle kręgosłupa, skręcenia, zwichnięcia i innych urazów sportowych. Jest on również stosowany w celu łagodzenia bólu spowodowanego przez łagodne schorzenia stawów i w nerwobólach (neuralgia).

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibured forte

  4. Kiedy nie stosować lek Ibured forte

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

  (wymienionych w punkcie 6),

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub inne leki

  przeciwbólowe określane jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

 • jeśli u pacjenta stwierdzono astmę, nieżyt nosa lub pokrzywkę,

 • jeśli pacjent ma uszkodzoną, zniszczoną skórę lub ma infekcję skóry.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibured forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując Ibured forte w następujących okolicznościach:

 • należy chronić miejsca aplikacji żelu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w celu uniknięcia wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. wysypki);

 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub inne choroby przewodu pokarmowego;

 • u pacjentów chorych na astmę lub mających świszczący oddech (lub jeśli astma wystąpiła u

  pacjenta w przeszłości);

 • u pacjentów mających problemy z nerkami;

 • w razie wystąpienia zmian skórnych w miejscu stosowania, lek należy odstawić;

 • leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę;

 • u pacjentów u których stwierdzono astmę lub choroby alergiczne; Lek Ibured forte jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

  Dzieci

  Nie należy stosować leku Ibured forte w postaci żelu u dzieci poniżej 14 lat bez zaleceń lekarza.

  Lek Ibured forte a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Stosowanie tego leku może wpływać na działanie innych leków, jeśli przyjmowane są w tym samym

  czasie:

 • leki obniżające ciśnienie krwi (np. atenolol)

 • leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi (np. warfaryna)

 • kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Leku Ibured forte nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nieznane są działania niepożądane mające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

  1. Jak stosować lek Ibured forte

  2. Ten lek należy zawsze stosować tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Przed pierwszym otwarciem tuby, należy sprawdzić, czy folia zabezpieczająca jej otwór nie jest naruszona. W celu jej przebicia należy nacisnąć na nią odwrotną stroną zakrętki. Po wyciśnięciu żądanej ilości żelu, tubę należy zamknąć zakrętką.

   Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: Wycisnąć z tuby 2 do 5 cm żelu na miejsce objęte dolegliwościami (ilość ta odpowiada dawce 50 do 125 mg ibuprofenu). Żel delikatnie wsmarować w skórę do momentu jego wchłonięcia. Nie należy stosować leku na to samo miejsce wcześniej niż po upływie 4 godzin.

   Nie należy stosować leku częściej niż 4 razy na dobę.

   Nie należy stosować leku na uszkodzoną skórę, błonę śluzową jamy ustnej (usta) lub okolice oczu. Jeśli żel dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować żelu pod opatrunki (np. plastry).

   Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym stosowaniu leku

   należy umyć ręce.

   Nie należy stosować leku w okolicach genitaliów.

   Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

   Dzieci w wieku poniżej 14 lat: lek Ibured forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku

   poniżej 14 lat.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibured forte

   W razie przypadkowego połknięcia żelu należy przepłukać usta i niezwłocznie skontaktować się z

   lekarzem lub najbliższym szpitalem. Połknięty żel może spowodować zaburzenia czynności żołądka.

   Pominięcie zastosowania leku Ibured forte

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

   Podczas stosowania leku Ibured forte w postaci żelu, u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane wymienione poniżej.

   W przypadku wystąpienia nagłego, świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu, obrzęku twarzy, powiek lub warg, wysypki lub świądu (zwłaszcza całego ciała) należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

   Inne działania niepożądane obejmują:

 • świąd lub zaczerwienienie skóry,

 • uczucie pieczenia,

 • bolesne plamy na skórze,

 • bóle brzucha (ból żołądka) lub inne nietypowe objawy ze strony żołądka,

 • problemy z nerkami (zwłaszcza u pacjentów z chorobami nerek w przeszłości).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 1. Jak przechowywać lek Ibured forte

 2. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

  Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować leku Ibured forte w postaci żelu po upływie terminu ważności zamieszczonego na

  opakowaniu bezpośrednim. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ibured forte

1 gram leku Ibured forte w postaci żelu zawiera:

Substancję czynną: ibuprofen 100 mg

Substancje pomocnicze: hydroksyetylocelulozę, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol izopropylowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Ibured forte i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z nadrukiem na zewnątrz, z membraną i z zakrętką z przebijakiem wykonana z polietylenu, w tekturowym pudełku z informacją dla pacjenta. Wielkość opakowania 20g, 25g, 30g, 35g, 50g, 100g.

<Logo podmiotu odpowiedzialnego> Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o. ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel.: 12 657 40 40

Faks: 12 657 40 40 wew. 34 e-mail: amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: