Reklama:

Nasometin

Substancja czynna: Mometasoni furoas 50 mcg/dawkę odmierzoną
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol do nosa zawiesina