Reklama:

Valsartan Genoptim

Substancja czynna: Valsartanum 80 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 80 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Valsartan Genoptim, 80 mg, tabletki powlekane Valsartan Genoptim, 160 mg, tabletki powlekane Valsartanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Valsartan Genoptim i w jakim celu się go stosuje

  2. Valsartan Genoptim należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze.

   Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie tętnicze. Lek Valsartan Genoptim działa poprzez blokowanie działania angiotensyny II, w rezultacie czego naczynia krwionośne rozkurczają się i ciśnienie tętnicze obniża się.

   Valsartan Genoptim o mocy 80 mg oraz 160 mg można stosować w leczeniu następujących chorób:

 • W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli nie jest leczone, może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

 • W leczeniu dorosłych pacjentów po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego (ataku serca). Określenie „świeżo” oznacza 12 godzin do 10 dni wcześniej.

 • W leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Lek Valsartan Genoptim jest stosowany, jeśli nie można stosować leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) lub Valsartan Genoptim może być stosowany jednocześnie z inhibitorami ACE, jeśli nie można zastosować innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.

  Objawy niewydolności serca to duszność oraz obrzęki stóp i nóg spowodowane nagromadzeniem się płynów. Objawy takie powstają, jeśli mięsień sercowy nie jest w stanie pompować krwi z dostateczną siłą, aby dostarczyć wymaganą ilość krwi do całego organizmu.

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Valsartan Genoptim Kiedy nie przyjmować leku Valsartan Genoptim

 • jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,

 • po 3. miesiącu ciąży (również należy unikać stosowania leku Valsartan Genoptim we wczesnym okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża”),

 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

  Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Valsartan Genoptim.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valsartan Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby,

 • u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek lub pacjent poddawany jest dializoterapii,

 • u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnicy nerkowej,

 • pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę,

 • pacjent jest leczony po zawale serca lub z powodu niewydolności serca − lekarz może zalecić kontrolę czynność nerek,

 • u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca inną niż niewydolność serca lub zawał serca,

 • u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcją alergiczną (obrzęk naczynioruchowy) podczas stosowania innego leku (w tym inhibitorów ACE) − w przypadku wystąpienia takich objawów podczas przyjmowania leku Valsartan Genoptim należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie i nigdy nie stosować go ponownie (patrz także punkt 4),

 • pacjent przyjmuje leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi, takie jak suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna − konieczne może być monitorowanie stężenia potasu we krwi,

 • pacjent w wieku poniżej 18 lat przyjmuje lek Valsartan Genoptim w skojarzeniu z innymi lekami, które blokują układ renina-angiotensyna-aldosteron (leki

  obniżające ciśnienie tętnicze) − lekarz może zalecić monitorowanie czynności nerek oraz stężenia potasu we krwi,

 • pacjent choruje na hiperaldosteronizm (stan, w którym nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron) – w takim przypadku nie zaleca się stosowania leku Valsartan Genoptim,

 • u pacjenta wystąpiła znaczna utrata płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków),

 • pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę − nie zaleca się stosowania leku Valsartan Genoptim we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po

  1. Lek Valsartan Genoptim a inne leki

  2. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Działanie leku Valsartan Genoptim może być zmienione, jeśli jest on przyjmowany z pewnymi innymi lekami. Konieczna może być zmiana dawki leku, zastosowanie innych środków ostrożności lub w pewnych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków wydawanych na receptę, jak i bez recepty, w szczególności:

  3. innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, szczególnie leków moczopędnych (diuretyków), inhibitorów ACE (takich jak enalapryl, lizynopryl, itp.) lub aliskirenu (patrz także podpunkty „Kiedy nie przyjmować leku Valsartan Genoptim” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

  4. leków, które zwiększają stężenie potasu we krwi. Są to suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas oraz heparyna.

  5. niektórych leków przeciwbólowych, nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

  6. niektórych antybiotyków (z grupy ryfamycyny), leku stosowanego w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu (cyklosporyna) oraz leku przeciwretrowirusowego stosowanego w leczeniu zakażeń HIV/AIDS (rytonawir). Te leki mogą nasilać działanie leku Valsartan Genoptim.

  7. litu, leku stosowanego w leczeniu pewnych chorób psychicznych.

  8. inhibitorów ACE razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (na przykład spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolityki (na przykład metoprolol).

   Ponadto:

  9. W przypadku leczenia po zawale serca nie zaleca się skojarzenia z inhibitorami ACE (lekami stosowanymi w zawale serca).

  10. W przypadku leczenia niewydolności serca nie zaleca się potrójnego skojarzenia z inhibitorami ACE oraz beta-adrenolitykami (lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca).

   Valsartan Genoptim z jedzeniem i piciem

   Lek Valsartan Genoptim można stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Ciąża

   Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Valsartan Genoptim przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Valsartan Genoptim. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Genoptim we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może on być bardzo szkodliwy dla dziecka, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

   Karmienie piersią

   Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Genoptim u matek karmiących piersią − lekarz może zalecić inny lek, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania maszyn bądź też przed wykonywaniem innych czynności wymagających koncentracji należy poznać indywidualną reakcję na lek Valsartan Genoptim. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego Valsartan Genoptim może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy oraz wpływać na zdolność koncentracji.

   Lek Valsartan Genoptim zawiera laktozę bezwodną

   Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Valsartan Genoptim należy skontaktować się z lekarzem.

   1. Jak przyjmować lek Valsartan Genoptim

   2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie dostrzegają żadnych objawów tego zaburzenia. Wiele z tych osób czuje się całkiem dobrze. Dlatego tym ważniejsze jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

    Pacjenci dorośli z nadciśnieniem tętniczym

    Zazwyczaj stosowana dawka to 80 mg raz na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większą dawkę (np. 160 mg lub 320 mg), jak również zastosować dodatkowy lek (np. lek moczopędny) jednocześnie z lekiem Valsartan Genoptim.

    Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 35 kg zazwyczaj stosowana dawka walsartanu to 40 mg raz na dobę.

    U pacjentów o masie ciała 35 kg i więcej zazwyczaj stosowana dawka początkowa walsartanu to 80 mg raz na dobę.

    W niektórych przypadkach lekarz może zlecić większą dawkę (dawkę można zwiększyć do 160 mg, a maksymalnie do 320 mg).

    Pacjenci dorośli po świeżo przebytym zawale serca

    Po zawale serca leczenie na ogół rozpoczyna się po 12 godzinach, zazwyczaj od małej dawki 20 mg dwa razy na dobę.

    Dawki 20 mg nie można uzyskać, stosując lek Valsartan Genoptim. Należy stosować inne leki zawierające 20 mg walsartanu. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę przez kilka tygodni, aż do uzyskania dawki maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka leku zależy od indywidualnej tolerancji leku przez danego pacjenta.

    Lek Valsartan Genoptim można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zawału serca, a lekarz zdecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie dla pacjenta.

    Pacjenci dorośli z niewydolnością serca

    Leczenie na ogół rozpoczyna się od dawki 40 mg dwa razy na dobę. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę w okresie kilku tygodni do maksymalnej dawki 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka leku zależy od indywidualnej tolerancji leku przez danego pacjenta.

    Lek Valsartan Genoptim można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a lekarz zdecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie dla pacjenta.

    Lek Valsartan Genoptim można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletkę leku Valsartan Genoptim należy połknąć, popijając ją szklanką wody.

    Lek Valsartan Genoptim należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia.

    Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valsartan Genoptim

    W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy się położyć. W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub zgłosić się do szpitala.

    Pominięcie przyjęcia leku Valsartan Genoptim

    W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

    Przerwanie stosowania leku Valsartan Genoptim

    Zaprzestanie leczenia lekiem Valsartan Genoptim może spowodować nasilenie się choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   3. Możliwe działania niepożądane

   4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

    • bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

    • często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100

    • niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1000

    • rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

    • bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

    • częstość nieznana: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych

     Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej:

     Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (reakcji alergicznej), takie jak:

  11. obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

  12. trudności w oddychaniu lub połykaniu

  13. pokrzywka, świąd

   Inne działania niepożądane:

   Często:

  14. zawroty głowy

  15. niskie ciśnienie tętnicze z objawami takimi jak zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania, lub bez takich objawów

  16. zaburzenie czynności nerek (objawy pogorszenia czynności nerek)

   Niezbyt często:

  17. obrzęk naczynioruchowy (patrz wyżej „Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej”)

  18. nagła utrata przytomności (omdlenie)

  19. uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

  20. ciężkie zaburzenia czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek)

  21. kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii)

  22. duszność, trudności z oddychaniem w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg (objawy niewydolności serca)

  23. ból głowy

  24. kaszel

  25. ból brzucha

  26. nudności

  27. biegunka

  28. uczucie zmęczenia

  29. osłabienie

   Częstość nieznana:

  30. powstawanie pęcherzy na skórze (objawy pęcherzowego zapalenia skóry)

  31. reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka; może wystąpić gorączka, obrzęk i ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej)

  32. fioletowo-czerwone plamy, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

  33. nietypowe krwawienie lub występowanie sińców (objawy małopłytkowości)

  34. ból mięśni

  35. gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek zakażenia (objawy małej liczby krwinek białych, tzw. neutropenii)

  36. zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz zmniejszenie odsetka krwinek czerwonych we krwi (które w ciężkich przypadkach może prowadzić do niedokrwistości)

  37. zwiększenie stężenia potasu we krwi (które w ciężkich przypadkach może wywołać kurcze mięśni oraz zaburzenia rytmu serca)

  38. zwiększenie wartości parametrów czynnościowych wątroby (które może wskazywać na uszkodzenie wątroby), w tym zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które w ciężkich przypadkach może wywołać żółty odcień skóry oraz oczu)

  39. zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

  40. małe stężenie sodu we krwi (co może w ciężkich przypadkach wywołać zmęczenie, uczucie splątania, drżenie mięśni oraz drgawki)

   Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może różnić się w zależności od choroby pacjenta. Na przykład takie działania niepożądane jak zawroty głowy oraz zaburzenia czynności nerek obserwowano rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego niż u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub po niedawno przebytym zawale serca.

   U dzieci i młodzieży występują podobne działania niepożądane jak u osób dorosłych.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

   tel. +48 22 492 11 00, faks + 48 22 492 11 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   1. Jak przechowywać lek Valsartan Genoptim

  41. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  42. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  43. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  44. Nie stosować leku Valsartan Genoptim w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

  45. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 1. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Valsartan Genoptim

Valsartan Genoptim, 80 mg, tabletki powlekane Substancją czynną jest walsartan.

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg walsartanu.

Pozostałe składniki Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Laktoza bezwodna

Otoczka – Opadry Pink 03F84865: Hypromeloza 6cP

Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 8000

Żelaza tlenek żółty (E 172) Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Valsartan Genoptim, 160 mg, tabletki powlekane Substancją czynną jest walsartan.

Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu.

Pozostałe składniki Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Laktoza bezwodna

Otoczka – Opadry yellow 03F82908:

Hypromeloza 6cP

Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 8000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda Valsartan Genoptim i co zawiera opakowanie Valsartan Genoptim, 80 mg, tabletki powlekane

Brzoskwiniowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 8,7 ± 0,2 mm, z linią podziału i wytłoczoną liczbą „80” po jednej stronie i z wytłoczoną literą „J” po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Valsartan Genoptim, 160 mg, tabletki powlekane

Żółte, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane o długości 17,4 ± 0,2 mm i szerokości 6,9 ± 0,2 mm, z linią podziału i wytłoczoną liczbą „160” po jednej stronie i z wytłoczoną literą „J” po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Valsartan Genoptim, 80 mg, tabletki powlekane

Blister PVC/Aluminium/OPA/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkość opakowań: 7, 14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Valsartan Genoptim, 160 mg, tabletki powlekane

Blister PVC/Aluminium/OPA/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkość opakowań: 7, 14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer/wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

Importer:

PSI supply nv

Axxes Business Park Guldensporenpark 22 – Block C 9820 Merelbeke

Belgia

Wytwórca:

Synoptis Industrial Sp. z o.o. ul. Rabowicka 15

62-020 Swarzędz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: