Reklama:

Bimifree

Substancja czynna: Bimatoprostum 0.3 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople do oczu roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bimifree, 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Bimatoprost

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Bimifree i w jakim celu się go stosuje

  2. Bimifree jest lekiem stosowanym w jaskrze. Należy do grupy leków zwanych prostamidami.

   Lek Bimifree stosuje się do obniżania podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej. Lek ten może być stosowany jako jeden lek, lub z innymi kroplami do oczu zwanymi lekami beta-adrenolitycznymi, które również obniżają ciśnienie wewnątrz oka.

   Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka. Płyn ten jest stale odprowadzany z oka, a na jego miejsce wytwarzany jest nowy. Jeśli nie jest on odprowadzany wystarczająco szybko, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta. Działanie tego leku polega na zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu, a w konsekwencji na obniżeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. W przypadku nieleczonego podwyższonego ciśnienia może dojść do wystąpienia choroby zwanej jaskrą i ostatecznie do uszkodzenia wzroku.

   Lek nie zawiera środków konserwujących.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bimifree Kiedy nie stosować leku Bimifree

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bimatoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Bimifree należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma trudności z oddychaniem

 • pacjent ma dolegliwości ze strony wątroby lub nerek

 • pacjent przebył operację zaćmy w przeszłości

 • u pacjenta występuje lub występowało niskie ciśnienie tętnicze lub wolne tętno

 • u pacjenta występowało zakażenie wirusowe lub zapalenie w obrębie oka

 • pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt 3.)

  Lek Bimifree może powodować ściemnienie i nadmierny wzrost rzęs, może także powodować ściemnienie skóry wokół powieki. Z czasem może również przyciemnić kolor tęczówki. Zmiany te mogą być trwałe. Zmiany mogą być bardziej dostrzegalne w przypadku leczenia tylko jednego oka.

  Dzieci i młodzież

  Lek Bimifree nie był badany u dzieci poniżej 18 lat, dlatego też nie należy stosować leku Bimifree u dzieci poniżej 18 lat.

  Lek Bimifree a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

  Lek Bimifree może przenikać do mleka kobiecego, zatem nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Bimifree.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Po zakropleniu leku Bimifree, widzenie na krótko może stać się zamazane. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn aż do poprawy stanu widzenia.

  Bimifree zawiera fosforany

  Lek zawiera 0,95 mg fosforanów w każdym mililitrze. U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.

  1. Jak stosować lek Bimifree

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek Bimifree należy stosować tylko do oczu. Zalecana dawka to jedna kropla leku Bimifree wieczorem, raz na dobę, do każdego oka wymagającego leczenia.

  Lek Bimifree nie był badany u pacjentów noszących soczewki kontaktowe. Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

  Nie stosować tego leku częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

  Bimifree to sterylny roztwór, który nie zawiera środków konserwujących. Patrz punkt 6. Jak wygląda lek Bimifree i co zawiera opakowanie.

  Przed zakropleniem kropli do oczu:

 • W przypadku pierwszego użycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wypróbować użycie butelki z kroplomierzem, ściskając ją powoli, aż jedna kropla zostanie wypuszczona

  z butelki. Należy to zrobić z dala od oka.

 • Jeżeli pacjent jest pewny, że może zakroplić pojedynczą kroplę leku, powinien przyjąć najbardziej komfortową pozycję do jego zakroplenia (może siedzieć, leżeć na plecach albo stanąć przed lustrem).

  Instrukcja stosowania:

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bimifree

  2. W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku Bimifree nie jest prawdopodobne, aby spowodował on jakiekolwiek poważne szkody. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. W razie wątpliwości zgłosić to lekarzowi lub farmaceucie.

   Pominięcie zastosowania leku Bimifree

   W przypadku pominięcia dawki leku Bimifree należy zastosować pojedynczą kroplę po przypomnieniu sobie i następnie przejść do zwykłego sposobu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Bimifree

   Lek Bimifree należy stosować codziennie, aby był skuteczny. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bimifree, może to wywołać wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (wewnątrzgałkowego). Dlatego przed planowanym przerwaniem leczenia należy porozmawiać z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

    Bardzo częste działania niepożądane

    Mogą występować u co najmniej jednego na 10 pacjentów Objawy dotyczące oka

    • lekkie zaczerwienienie (do 24% pacjentów)

     Częste działania niepożądane

     Mogą występować u 1 do 9 na 100 pacjentów Objawy dotyczące oka

    • niewielkie ubytki powierzchni oka w połączeniu ze stanem zapalnym lub bez

    • podrażnienie

    • swędzenie oczu

    • ból

    • suchość

    • uczucie obecności ciała obcego w oku

    • wydłużenie rzęs

    • ściemnienie skóry wokół oczu

    • zaczerwienienie powiek

     Niezbyt częste działania niepożądane

     Mogą występować u 1 do 9 na 1000 pacjentów Objawy dotyczące oka

    • zmęczenie oczu

    • wrażliwość na światło

    • ciemniejsze zabarwienie tęczówki

    • swędzenie i obrzęk powiek

    • łzawienie

    • obrzęk przezroczystej warstwy, która wyściela powierzchnię oka

    • nieostre widzenie

     Dotyczące całego ciała

    • bóle głowy

    • wzrost włosów wokół oczu

     Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

     Objawy dotyczące oka

    • klejące się oczy

    • dyskomfort w oku

     Dotyczące całego ciała

    • astma

    • zaostrzenie astmy

    • zaostrzenie choroby płuc zwanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

    • duszność

    • objawy reakcji alergicznej (obrzęk, zaczerwienienie oka i wysypka na skórze)

    • zawroty głowy

    • zwiększenie ciśnienia krwi

    • przebarwienie skóry (wokół oka)

     Oprócz tych działań niepożądanych obserwowanych po zastosowaniu bimatoprostu 0,3 mg/ml w pojedynczej dawce, następujące działania niepożądane zaobserwowano po zastosowaniu

     bimatoprostu 0,3 mg/ml w postaci wielodawkowej ze środkiem konserwującym; działania te mogą także wystąpić u pacjentów stosujących lek bimatoprost 0,3 mg/ml w pojedynczej dawce:

    • uczucie pieczenia w oku

    • reakcja alergiczna w oku

    • zapalenie powiek

    • trudności z wyraźnym widzeniem

    • lepkość oczu

    • pogorszenie widzenia

    • ściemnienie rzęs

    • krwawienie do siatkówki

    • stan zapalny oka

    • torbielowaty obrzęk plamki (obrzęk siatkówki w oku prowadzący do pogorszenia widzenia)

    • zapalenie tęczówki

    • drżenie powiek

    • skurczenie powiek i ich odsunięcie od powierzchni oka

    • zapadnięcie oczu

    • nudności

    • zaczerwienienie skóry wokół oka

    • osłabienie

    • zwiększenie wyników testów czynności wątroby

    Inne działania niepożądane zgłoszone w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany

    U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

    Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

    Tel.: + 48 22 49 21 301

    Faks: + 48 22 49 21 309

    e-mail: ndl@urpl.gov.pl

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   3. Jak przechowywać lek Bimifree

   4. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

    Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii. Po pierwszym otwarciu butelki - przechowywać przez 90 dni w temperaturze poniżej 25ºC.

    Butelkę należy wyrzucić po upływie 90 dni od jej pierwszego otwarcia.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bimifree

  3. Substancją czynną leku jest bimatoprost.

   Każdy ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu. Każda butelka zawiera 3 ml roztworu .

  4. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, kwas solny, rozcieńczony (do ustalenia pH), woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda lek Bimifree i co zawiera opakowanie

Bimifree to przejrzysty, bezbarwny roztwór.

Lek dostępny jest w białych butelkach o pojemności 5 ml (LDPE) zawierających po 3 ml roztworu, z wielodawkowym kroplomierzem (HDPE) zapobiegającym zanieczyszczeniu roztworu bakteriami dzięki systemowi składającemu się z silikonowej membrany i filtrowaniu powietrza zasysanego do butelki, z zakrętką z HDPE z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Opakowania:

1 butelka o pojemności 5 ml zawierająca 3 ml roztworu.

3 butelki o pojemności 5 ml zawierające po 3 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2019 r.

Reklama: