Reklama:

Pulmicort

Substancja czynna: Budesonidum 0.5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do nebulizacji , 0,5 mg/ml