Reklama:

Condyline

Substancja czynna: Podophyllotoxinum 5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór na skórę , 5 mg/ml