Reklama:

Revolade

Substancja czynna: Eltrombopagum 12.5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 12,5 mg