Reklama:

Revolade

Substancja czynna: Eltrombopagum 25 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej , 25 mg