Reklama:

Darzalex

Substancja czynna: Daratumumabum 20 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 20 mg/ml