Reklama:

Taltz

Substancja czynna: Ixekizumabumum 80 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 80 mg/ml