Reklama:

Nodofree Combi

Substancja czynna: Dorzolamidum 20 mg/ml + Timololum 5 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople do oczu roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nodofree Combi, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Nodofree Combi i w jakim celu się go stosuje

  2. Nodofree Combi jest lekiem okulistycznym w postaci sterylnych kropli do oczu bez środków konserwujących, zawierającym dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol.

   • Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

   • Tymolol należy do grupy leków zwanych „inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych” (beta-adrenolitykami).

    Leki te razem powodują obniżenie ciśnienia śródgałkowego na drodze dwóch różnych mechanizmów.

    Nodofree Combi zalecany jest w leczeniu jaskry w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia

    śródgałkowego, kiedy nie wystarcza stosowanie kropli do oczu zawierających tylko inhibitor receptora beta-adrenergicznego.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nodofree Combi Kiedy nie stosować leku Nodofree Combi:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamidu chlorowodorek, tymololu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • jeśli obecnie lub w przeszłości u pacjenta stwierdzono zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma lub ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (poważna choroba płuc, która może objawiać się świszczącym oddechem, problemami z oddychaniem i (lub) długo utrzymującym się kaszlem);

   • jeśli pacjent ma pewne choroby serca, w tym niektóre typy zaburzeń rytmu serca, powodujące zbyt zwolniony rytm serca lub ciężką niewydolność serca;

   • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek lub ciężkie zaburzenia czynności nerek albo kamicę nerkową w wywiadzie;

   • jeśli u pacjenta stwierdza się nadmierne zakwaszenie krwi w wyniku nagromadzenia jonów chlorkowych w organizmie (kwasica hiperchloremiczna).

    W przypadku wątpliwości, czy można stosować lek Nodofree Combi, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Nodofree Combi należy omówić to z lekarzem.

    Należy poinformować lekarza o wszystkich występujących obecnie lub w przeszłości zaburzeniach oka i chorobach, zwłaszcza jeśli u pacjenta występują:

   • problemy z płucami i oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc;

   • problemy z sercem, takie jak choroba niedokrwienna serca (jej objawy to między innymi ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność lub uczucie dławienia się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi;

   • zaburzenia częstości akcji serca, takie jak zwolnienie akcji serca;

   • choroby związane ze słabym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda);

   • cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy małego stężenia cukru we krwi;

   • problemy z tarczycą, tj. nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe nadczynności tarczycy;

   • problemy z wątrobą;

   • uczulenie lub reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą spowodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu;

   • osłabienie mięśni lub stwierdzona miastenia (myasthenia gravis).

    Należy natychmiast zaprzestać stosowania kropli do oczu i skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

   • jakiekolwiek podrażnienie oka lub jakiegokolwiek nowe problemy z okiem, takie jak zaczerwienienie oka albo obrzęk powiek, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

   • objawy reakcji alergicznej. Patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane” (np. wysypka na skórze lub zaczerwienienie i swędzenie oka).

    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjent ma uraz oka lub planowana jest operacja na gałce ocznej, ponieważ tymolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych do znieczulenia.

    Po podaniu do oka, lek Nodofree Combi może wywołać działania ogólnoustrojowe.

    Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Nodofree Combi u pacjentów używających soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem leku Nodofree Combi osoby używające miękkich soczewek kontaktowych powinny skonsultować się z lekarzem. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

    Stosowanie u dzieci

    Doświadczenia związane ze stosowaniem dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu u niemowląt i dzieci są ograniczone.

    Stosowanie u osób w podeszłym wieku

    W badaniach prowadzonych z zastosowaniem dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu w postaci ze środkiem konserwującym występowały zbliżone działania u osób w podeszłym wieku i młodszych.

    Nodofree Combi a inne leki

    Nodofree Combi może wpływać na działanie innych leków lub też inne stosowane przez pacjenta leki, mogą wpływać na działanie leku Nodofree Combi.

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym innych lekach stosowanych do oczu lub lekach dostępnych bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent przyjmuje:

   • leki obniżające ciśnienie krwi lub stosowane w leczeniu chorób serca (takie jak leki blokujące kanał wapniowy, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych czy digoksyna);

   • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub przywracające regularny rytm serca (takie jak leki blokujące kanał wapniowy, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych czy digoksyna);

   • inhibitory monoaminooksydazy (MAO), które stosuje się w leczeniu depresji;

   • leki o działaniu parasympatykomimetycznym, które mogą być stosowane w zaburzeniach oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne są także grupą leków czasami stosowaną w celu przywrócenia prawidłowej motoryki (ruchomości) jelit;

   • opioidy, takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanego i silnego bólu;

   • leki przeciwcukrzycowe;

   • leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak fluoksetyna i paroksetyna;

   • leki z grupy sulfonamidów;

   • chinidynę (lek stosowany w leczeniu chorób serca i pewnych postaci malarii);

   • inne krople do oczu, które także zawierają beta-adrenolityki lub inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak acetazolamid.

    Następujących leków nie należy stosować z lekiem Nodofree Combi:

   • innych kropli do oczu zawierających także dorzolamid lub inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak acetazolamid,

   • innych kropli do oczu, które zawierają beta-adrenolityki.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Stosowanie w ciąży

   Nie należy stosować leku Nodofree Combi w czasie ciąży. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

   Stosowanie podczas karmienia piersią

   Tymolol może przenikać do mleka ludzkiego. Jeśli leczenie lekiem Nodofree Combi jest konieczne, nie zaleca się karmienia piersią. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjenta karmi piersią lub planuje karmienie piersią.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Nodofree Combi, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania

   maszyn. Pacjenci, którzy źle się czują lub widzą niewyraźnie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki objawy te nie ustąpią.

  4. Jak stosować lek Nodofree Combi

  Lek Nodofree Combi należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lekarz ustali właściwą dawkę leku i czas leczenia.

  Zalecana dawka to jedna kropla do chorego oka (chorych oczu) rano i wieczorem.

  Jeśli oprócz leku Nodofree Combi równocześnie stosowane są inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 10 minut przerwy przed podaniem następnego leku. Maści do oczu należy stosować na końcu.

  Nie należy zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem.

  Nodofree Combi jest sterylnym roztworem, który nie zawiera środków konserwujących. Patrz punkt 6

 • Jak wygląda lek Nodofree Combi i zawartość opakowania

  Przed zakropleniem kropli do oczu:

 • W przypadku pierwszego użycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wypróbować użycie butelki z kroplomierzem, ściskając ją powoli, aż jedna kropla zostanie wypuszczona

  z butelki, z dala od oka.

 • Jeżeli pacjent jest pewny, że może zakroplić pojedynczą kroplę, powinien przyjąć najbardziej komfortową pozycję do jego zakroplenia (może siedzieć, leżeć na plecach albo stanąć przed lustrem).

  Instrukcja stosowania:

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nodofree Combi

  2. W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki mogą wystąpić

   zawroty głowy, trudności z oddychaniem lub uczucie zwolnionej czynności serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie zastosowania leku Nodofree Combi

   Ważne, aby stosować Nodofree Combi zgodnie z zaleceniami lekarza.

   W razie pominięcia dawki leku należy ją zastosować jak najszybciej. Jeżeli jednak do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy podawać pominiętej dawki i powrócić do regularnego schematu dawkowania.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Nodofree Combi

   Przed odstawieniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności z oddychaniem lub połykaniem, lub ból w klatce piersiowej, duszność, poty, uczucie lęku, nudności (objawy zawału serca) należy przerwać stosowanie leku Nodofree Combi i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

    Następujące działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu bez środków konserwujących lub po zastosowaniu jednego z składników podczas badań klinicznych, lub po wprowadzeniu do obrotu:

    Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

    • uczucie palenia i kłucia w oku, zmiana odczuwania smaku.

     Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

    • zaczerwienienie oka (oczu) i skóry wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu), nadżerki rogówki (uszkodzenia przedniej warstwy gałki ocznej), obrzęk i (lub) podrażnienie oka (oczu) i skóry wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku, zmniejszenie wrażliwości rogówki (nie odczuwanie ciała obcego w oku oraz nie odczuwanie bólu), ból oka, suchość oka, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia lub wypełnienia nosa), nudności (mdłości), osłabienie i uczucie zmęczenia.

     Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

    • zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leków zwężających źrenicę), trudności

     z oddychaniem (duszność), zwolnienie akcji serca, omdlenia, niestrawność, kamica nerkowa

     (często objawiająca się nagłym rozdzierającym skurczowym bólem w dolnej części pleców i (lub) z boku, pachwiny lub brzucha).

     Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

    • toczeń rumieniowaty układowy (choroba autoimmunologiczna, która może powodować

     zapalenie narządów wewnętrznych), mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, problemy ze snem (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci, osłabienie mięśni (nasilenie objawów przedmiotowych oraz podmiotowych miastenii - zaburzenie mięśni), osłabienie popędu płciowego, udar mózgu, przemijająca krótkowzroczność, która może ustąpić po odstawieniu leku, odwarstwienie po zabiegach filtracyjnych leżącej pod siatkówką warstwy, w której

     znajdują się naczynia krwionośne, mogące powodować zaburzenia wzroku, opadanie powiek (powieki są w połowie zamknięte), podwójne widzenie, tworzenie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (z objawami podmiotowymi zaburzenia widzenia), małe ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca (zmiany rytmu lub tempa pracy serca), zastoinowa niewydolność serca (choroba serca objawiająca się zadyszką i obrzękiem stóp i nóg z powodu nagromadzenia płynu), obrzęk (nagromadzenie płynu), kołatanie serca (szybkie i (lub) nieregularne bicie serca), niedokrwienie mózgu (zmniejszony dopływ krwi do mózgu), ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (przyspieszony i (lub)

     nieregularny rytm serca), zawał serca, objaw Raynauda, obrzęk dłoni i stóp lub zimne dłonie i stopy oraz osłabienie krążenia w kończynach górnych i dolnych, skurcze mięśni nóg i (lub) bóle nóg podczas chodzenia (chromanie), duszność, niewydolność oddechowa, katar lub uczucie zatkanego nosa, krwawienia z nosa, zwężenie dróg oddechowych w płucach, kaszel, podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub zaostrzenie łuszczycy (biało-srebrzysta wysypka), choroba Peyroniego (w przebiegu której może dojść do skrzywienia penisa), reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach możliwy też obrzęk warg, obrzęki powiek i jamy ustnej, świszczący oddech lub ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

     Tak jak inne leki podawane miejscowo do oczu, tymolol wchłania się do krwiobiegu, w wyniku czego mogą wystąpić działania niepożądane podobne do obserwowanych po doustnym podaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Działania niepożądane występują rzadziej po zastosowaniu kropli do oczu miejscowo, niż po podaniu tych leków na przykład doustnie lub we wstrzyknięciach.

     Wśród wymienionych dodatkowych działań niepożądanych uwzględniono reakcje typowe dla grupy terapeutycznej leków o działaniu beta-adrenolitycznym stosowanych w schorzeniach okulistycznych:

     Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

     małe stężenie cukru we krwi, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, ból brzucha, wymioty, bóle mięśni niezwiązane z wysiłkiem fizycznym, zaburzenia funkcji seksualnych, duszność, uczucie ciała obcego w oku (uczucie, że w oku coś się znajduje), halucynacja, silne bicie serca, które może być szybkie lub nieregularne (kołatanie serca).

     Zgłaszanie działań niepożądanych

     Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

     Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

     Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

     Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   3. Jak przechowywać lek Nodofree Combi

   4. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

    Po pierwszym otwarciu butelki - przechowywać przez 90 dni w temperaturze poniżej 25ºC. Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

    Zapis na opakowaniu po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „Lot” oznacza numer serii.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nodofree Combi

  3. Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol. Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku 22,26 mg) i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu 6,83 mg).

   Każda kropla (około 35 µl) zawiera 0,70 mg dorzolamidu i 0,18 mg tymololu.

  4. Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza 6400-11900 mPa·s, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda lek Nodofree Combi i co zawiera opakowanie

Lek Nodofree Combi jest przejrzystym, bezbarwnym, lekko lepkim roztworem.

Lek dostępny jest w białych butelkach 5 ml (LDPE), z wielodawkowym kroplomierzem (HDPE) zapobiegającym zanieczyszczeniu roztworu bakteriami dzięki systemowi składającemu się

z silikonowej membrany i filtrowaniu powietrza zasysanego do butelki, z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Opakowania:

1 x 5 ml

3 x 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2019 r.

Reklama: