Reklama:

Oxynador

Substancja czynna: Oxycodoni hydrochloridum 20 mg + Naloxoni hydrochloridum dihydricum 40 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu , 40 mg + 20 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oxynador, 10 mg + 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxynador, 20 mg + 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Oxynador, 40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Oxynador i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Oxynador ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancje czynne są uwalniane z tabletki przez wydłużony czas. Ich działanie utrzymuje się przez 12 godzin.

   Tabletki te mogą być stosowane jedynie u osób dorosłych.

   Zmniejszenie nasilenia bólu

   Lek Oxynador jest wskazany w leczeniu silnego bólu, który może być odpowiednio kontrolowany wyłącznie opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

   Jak działa lek Oxynador w zmniejszaniu nasilenia bólu

   Lek Oxynador zawiera oksykodonu chlorowodorek oraz naloksonu chlorowodorek, jako substancje czynne. Oksykodonu chlorowodorek odpowiedzialny jest za działanie przeciwbólowe leku Oxynador i jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Druga substancja czynna leku Oxynador – naloksonu chlorowodorek ma na celu złagodzenie niektórych działań niepożądanych występujących podczas leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxynador Kiedy nie stosować leku Oxynador

 • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek oksykodonu, chlorowodorek naloksonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

 • jeśli u pacjenta występują problemy z oddychaniem, przez co nie można dostarczyć

  wystarczającej ilości tlenu do krwi i usunąć dwutlenku węgla wytwarzanego w organizmie (depresja oddechowa),

 • jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc związana ze zwężeniem dróg oddechowych (przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP),

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono stan zwany sercem płucnym. W tym przypadku prawa strona serca jest powiększona z powodu zwiększenia ciśnienia w naczyniach krwionośnych

  w płucach (np. jako skutek POChP - patrz wyżej),

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką astmę oskrzelową,

 • jeżeli u pacjenta występuje porażenna niedrożność jelita (rodzaj niedrożności jelita) niespowodowana przez opioidy,

 • jeżeli u pacjenta występuje umiarkowana do ciężkiej niewydolność wątroby.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxynador należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych,

 • jeżeli u pacjenta występuje porażenna niedrożność jelita (rodzaj niedrożności jelita) spowodowana przez opioidy,

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek,

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono łagodną niewydolność wątroby,

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność płuc (tj. zmniejszoną pojemność życiową),

 • jeżeli pacjent cierpi na schorzenie charakteryzujące się częstymi zatrzymaniami oddechu w nocy, które może powodować uczucie senności w ciągu dnia (bezdech senny);

 • jeżeli u pacjenta występuje obrzęk śluzowaty (zaburzenie czynności tarczycy przebiegające z uczuciem suchości, zmniejszoną temperaturą i obrzękiem skóry („nalana twarz”), obejmujące twarz i kończyny),

 • jeżeli gruczoł tarczycy nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów (tarczyca nieaktywna lub niedoczynność tarczycy),

 • jeżeli gruczoły nadnerczy nie wytwarzają wystarczającej ilości hormonów (niewydolność nadnerczy lub choroba Addisona),

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono chorobę psychiczną z towarzyszącą (częściową) utratą poczucia rzeczywistości (psychoza) spowodowaną zatruciem alkoholem lub innymi substancjami (substancje wzbudzające psychozy),

 • jeżeli u pacjenta występują dolegliwości związane z kamicą żółciową,

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowe powiększenie gruczołu krokowego (rozrost gruczołu krokowego),

 • jeżeli u pacjenta występuje alkoholizm lub majaczenie alkoholowe,

 • jeżeli u pacjenta występuje zapalenie trzustki,

 • jeżeli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze),

 • jeżeli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),

 • jeżeli u pacjenta występuje choroba sercowo-naczyniowa wcześniej zdiagnozowana,

 • jeżeli pacjent ma uraz głowy (ze względu na ryzyko podwyższenia ciśnienia w czaszce),

 • jeżeli u pacjenta występuje padaczka lub predyspozycje do drgawek,

 • jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), lub przyjmował ten rodzaj leku w ciągu ostatnich dwóch tygodni np. leki zawierające tranylcyprominę, fenelzynę, izokarboksazyd, moklobemid) i linezolid;

 • jeśli pacjent czuje się senny lub nieoczekiwanie zasypia;

  Ten lek może powodować problemy z oddychaniem podczas snu. Problemy te mogą obejmować przerwy w oddychaniu podczas snu, budzenie się z powodu duszności, trudności w zasypianiu lub nadmierną senność w ciągu dnia. Jeśli pacjent lub inna osoba zaobserwuje takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku.

  Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli powyższe informacje dotyczyły pacjenta kiedykolwiek w przeszłości. Z lekarzem należy się skonsultować również w przypadku, gdy podczas leczenia lekiem Oxynador rozwinie się którekolwiek z powyższych zaburzeń.

  Najpoważniejszym skutkiem przedawkowania opioidów jest depresja oddechowa (wolne i płytkie oddychanie). Może to spowodować m.in. zmniejszenie stężenia tlenu we krwi prowadzące do omdlenia.

  Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy połknąć w całości, tak aby nie wpływać na powolne uwalnianie oksykodonu chlorowodorku z tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Nie należy dzielić, łamać, żuć ani kruszyć tabletek. Zażywanie podzielonych, przełamanych lub pokruszonych tabletek może prowadzić do wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu chlorowodorku (patrz

  „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxynador” w punkcie 3).

  Jeśli na początku leczenia u pacjenta pojawi się nasilona biegunka może to być spowodowane działaniem naloksonu. Może to oznaczać, że czynność jelit wraca do normy. Taka biegunka może

  wystąpić w ciągu pierwszych 3-5 dni leczenia. Jeśli biegunka utrzymuje się po upływie 3-5 dni lub niepokoi pacjenta, powinien on skontaktować się z lekarzem.

  W przypadku zamiany na lek Oxynador po wcześniejszym stosowaniu innych opioidowych leków przeciwbólowych mogą początkowo wystąpić tzw. objawy z odstawienia, np. niepokój, zwłaszcza ruchowy, nasilone pocenie się i ból mięśni. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, może być konieczna specjalna kontrola lekarska.

  Podczas długotrwałego stosowania leku u pacjentów może wystąpić tolerancja na lek Oxynador. Oznacza to, że pacjent może potrzebować większych dawek w celu uzyskania pożądanej kontroli bólu. Długotrwałe stosowanie tych tabletek może prowadzić do uzależnienia fizycznego. Jeśli leczenie zostanie przerwane nagle, mogą wystąpić objawy z odstawienia (niepokój ruchowy, pocenie się, ból mięśni). W przypadku, gdy pacjent nie potrzebuje już leczenia, należy zmniejszać stopniowo dawkę dobową w porozumieniu z lekarzem.

  Substancja czynna oksykodonu chlorowodorek ma potencjał uzależniający podobny do innych silnych opioidów (silnych środków przeciwbólowych). Istnieje prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia psychicznego. Odradza się stosowanie leków zawierających oksykodon u pacjentów

  z istniejącym obecnie lub w przeszłości uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków.

  W przypadku pacjentów chorujących na nowotwory związane z przerzutami do otrzewnej lub

  niedrożność jelit w zaawansowanych stadiach nowotworów układu pokarmowego i miednicy należy poinformować o tym fakcie lekarza.

  Jeśli konieczne jest poddanie się operacji, należy poinformować lekarzy o przyjmowaniu leku Oxynador.

  Podobnie jak w przypadku innych opioidów, oksykodon może wpływać na prawidłową produkcję hormonów w organizmie, takich jak kortyzol lub hormony płciowe, szczególnie jeśli pacjent przyjmował duże dawki leku przez dłuższy czas. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, które utrzymują się, takie jak uczucie nudności (w tym wymioty), utrata apetytu, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, zmiany w cyklu miesiączkowym, impotencja, niepłodność lub zmniejszenie popędu płciowego, należy porozmawiać o tym z lekarzem, ponieważ może okazać się potrzebne monitorowanie poziomu hormonów.

  Ten lek może zwiększać wrażliwość na ból, szczególnie w dużych dawkach. Należy poinformować lekarza, jeśli tak się stanie. Konieczne może być zmniejszenie dawki lub zmiana leku.

  Pozostałość tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być widoczna w kale. Nie należy się tym niepokoić, ponieważ substancje czynne (oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek)

  zostały uwolnione wcześniej i wchłonęły się w trakcie przechodzenia tabletki przez układ pokarmowy.

  Nieprawidłowe stosowanie tabletek leku Oxynador

  Lek Oxynador nie jest odpowiedni do leczenia objawów z odstawienia.

  Nigdy nie należy nadużywać leku Oxynador, szczególnie w przypadku uzależnienia od leków. U osób uzależnionych od substancji, takich jak heroina, morfina czy metadon nadużywanie leku Oxynador może spowodować wystąpienie ciężkich objawów z odstawienia, ponieważ zawierają one składnik nalokson. Istniejące wcześniej objawy z odstawienia mogą ulec nasileniu.

  Nie wolno niewłaściwie stosować leku Oxynador rozpuszczając i wstrzykując zawartość tabletek (np. do naczyń krwionośnych). Tabletki zawierają w szczególności talk, który może powodować

  miejscowy rozpad tkanek (martwicę) oraz zmiany w tkance płucnej (ziarniniaki płuc). Takie

  nadużycie może też spowodować inne poważne konsekwencje, a nawet prowadzić do zgonu.

  Stosowanie tych tabletek może dać pozytywny wynik w teście na obecność środków pobudzających (dopingowych).

  Stosowanie leku Oxynador jako środka pobudzającego może stanowić zagrożenie dla życia.

  Oxynador a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne (takie jak citalopram, duloksetyna, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna). Leki te mogą wchodzić w interakcje z oksykodonem, co może wywoływać u pacjenta następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruchy oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów,

  zwiększenie napięcia mięśni, podwyższenie temperatury ciała do ponad 38°C. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

  Jednoczesne stosowanie opioidów, w tym chlorowodorku oksykodonu i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub podobne leki, zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności z oddychaniem (niewydolność oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu. Z tego powodu jednoczesne stosowanie tych leków powinno być rozważane tylko wtedy, gdy inne metody leczenia nie są możliwe.

  Jeśli jednak lekarz przepisze lek Oxynador razem z lekami o działaniu uspokajającym, powinien on ograniczyć dawkę i czas jednoczesnego stosowania leków.

  Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach uspokajających i ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Pomocne może być poinformowanie znajomych lub krewnych, aby byli świadomi wyżej wymienionych objawów. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

  Przykładem leków uspakajających lub działających w podobny sposób są:

 • inne silne leki przeciwbólowe (opioidy);

 • leki stosowane w leczeniu padaczki, bólu i stanów lękowych, takie jak gabapentyna i pregabalina;

 • leki nasenne i uspokajające (w tym benzodiazepiny oraz leki przeciwlękowe)

 • leki stosowane przy leczeniu depresji;

 • leki stosowane w leczeniu alergii, chorobie lokomocyjnej lub nudnościach (leki przeciwhistaminowe lub przeciwwymiotne);

 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych lub umysłowych (leki przeciwpsychotyczne zawierające fenotiazyny, neuroleptyki).

  W wypadku równoczesnego zażywania tych tabletek oraz innych leków, działanie, zarówno tych tabletek, jak i leków z poniższej listy, mogą ulec zmianie.

  Należy powiadomić lekarza o zażywaniu leków takich jak:

 • leki, które zmniejszają krzepliwość krwi (pochodne kumaryny), czas krzepnięcia krwi może być wydłużony lub skrócony;

 • antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna lub telitromycyna);

 • azolowe leki przeciwgrzybiczne (takie jak ketokonazol, worykonazol, itrakonazol lub pozakonazol);

 • leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowane w leczeniu HIV (przykłady obejmują rytonawir indynawir, nelfinawir oraz sakwinawir);

 • cymetydyna (lek na wrzody żołądka, niestrawność lub zgagę);

 • ryfampicyna (stosowaną w leczeniu gruźlicy);

 • karbamazepina (stosowaną w leczeniu drgawek, uderzeń lub wstrząsów i ustalonych rodzajów bólu);

 • fenytoina (stosowaną w leczeniu drgawek, uderzeń lub wstrząsów);

 • dziurawiec zwyczajny (znany także jako Hypericum perforatum);

 • chinidyna (lek do leczenia zaburzeń rytmu serca).

  Nie przewiduje się wystąpienia interakcji leku Oxynador z paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub naltreksonem.

  Oxynador z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Picie alkoholu w czasie stosowania leku Oxynador może spowodować senność lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utraty przytomności. Nie zaleca się picia alkoholu w czasie stosowania leku Oxynador. Należy unikać picia soku grejpfrutowego w czasie stosowania tych tabletek.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Należy unikać stosowania leku Oxynador u kobiet w ciąży o ile to możliwe. Stosowanie leku Oxynador przez dłuższy czas w czasie ciąży może spowodować wystąpienie objawów z odstawienia u noworodka. Jeśli oksykodonu chlorowodorek stosowany jest podczas porodu u noworodka może wystąpić depresja oddechowa (powolny i płytki oddech).

  Karmienie piersią

  Należy zaprzestać karmienia piersią w trakcie przyjmowania leku Oxynador. Oksykodonu chlorowodorek przenika do mleka matki. Nie wiadomo, czy naloksonu chlorowodorek przenika również do mleka matki. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią niemowlęcia, jeśli matka stosuje długotrwale lek Oxynador.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Oxynador może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Takiego działania można się spodziewać szczególnie na początku leczenia lekiem Oxynador, po

  każdorazowym zwiększeniu dawki lub po zamianie na inny lek. Jednak gdy pacjent przyjmuje przez dłuższy czas ustaloną dawkę leku Oxynador, zaburzenia te ustępują.

  Stosowanie leku Oxynador wiązano z sennością i przypadkami gwałtownego zasypiania. Jeśli

  u pacjenta występuje to działanie niepożądane, nie wolno mu prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli wystąpią takie objawy niepożądane.

  Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwości prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

  Oxynador zawiera laktozę

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

  1. Jak stosować lek Oxynador

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek Oxynador dostępny jest w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że jego substancje czynne są uwalniane przez dłuższy okres. Ich działanie utrzymuje się przez 12 godzin.

  Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, aby nie zakłócać powolnego uwalniania oksykodonu chlorowodorku z tabletki. Tabletek nie wolno dzielić, łamać, żuć ani

  rozkruszać. Przyjęcie podzielonej, przełamanej, przeżutej lub rozkruszonej tabletki prowadzi do

  szybszego uwalniania substancji czynnej z tabletki. Może to prowadzić do wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu chlorowodorku (patrz punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxynador”).

  Jeżeli lekarz nie przepisał inaczej zazwyczaj stosowana dawka leku Oxynador to:

  Leczenie bólu

  Dorośli

  Zazwyczaj dawka początkowa to 10 mg oksykodonu chlorowodorku + 5 mg naloksonu chlorowodorku w postaci tabletki(ek) o przedłużonym uwalnianiu co 12 godzin.

  Lekarz zadecyduje jaką dawkę leku Oxynador pacjent powinien przyjmować codziennie i jak

  podzielić dawkę dobową na dawki poranne i wieczorne. Lekarz zadecyduje też o każdym koniecznym dostosowaniu dawki podczas leczenia. Lekarz dostosuje dawkę do nasilenia bólu i do indywidualnej wrażliwości pacjenta. Pacjent powinien otrzymywać najmniejszą dawkę skuteczną do opanowania bólu. W przypadku wcześniejszego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych leczenie lekiem Oxynador można rozpocząć od większych dawek.

  Maksymalna dawka dobowa wynosi 160 mg oksykodonu chlorowodorku i 80 mg naloksonu chlorowodorku. Jeśli pacjent wymaga większej dawki, lekarz może zalecić dodatkowe dawki

  oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku. Jednak nie należy stosować maksymalnej dawki dobowej większej niż 400 mg oksykodonu chlorowodorku. W przypadku podawania dodatkowych dawek oksykodonu chlorowodorku bez naloksonu chlorowodorku korzystny wpływ naloksonu chlorowodorku na czynność jelit może być zaburzony.

  Jeśli lekarz zaleci pacjentowi zmianę leku Oxynador na inny lek opioidowy, czynność jelit może się pogorszyć.

  Jeśli pacjent odczuwa ból przed upływem terminu przyjęcia kolejnej dawki leku Oxynador, może być konieczne doraźne zastosowanie szybko działającego leku przeciwbólowego. Te tabletki nie są

  przeznaczone do tego celu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Zwykle nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

  Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

  Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub łagodna niewydolność wątroby, lekarz zaordynuje lek Oxynador ze szczególną ostrożnością. Jeśli u pacjenta występuje niewydolność

  wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, nie należy stosować leku Oxynador (patrz też punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Oxynador” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

  Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia

  Lek Oxynador nie został przebadany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie udowodniono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku Oxynador u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  Sposób podawania

  Podanie doustne.

  Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletki

  o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować z pokarmem lub bez. Tabletki należy przyjmować co 12 godzin, np. rano o godz. 8.00, wieczorem o godz. 20.00. Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie należy dzielić, łamać, żuć ani kruszyć (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

  Dotyczy tylko blistrów jednodawkowych z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci:

  Lek Oxynador dostępny jest w blistrach jednodawkowych z zabezpieczeniem przed otwarciem przed dziećmi. Tabletkę o przedłużonym uwalaniu należy wyjąć z blistra w następujący sposób:

  Sample Image

  1. Czas trwania leczenia

  2. Zasadniczo nie należy przyjmować leku Oxynador dłużej niż to konieczne. Jeśli pacjent jest poddany długotrwałemu leczeniu lekiem Oxynador, lekarz prowadzący powinien regularnie sprawdzać, czy pacjent nadal potrzebuje leku Oxynador.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxynador

   Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Oxynador należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Przedawkowanie leku może objawiać się:

  3. zwężeniem źrenic,

  4. powolnym i płytkim oddechem (depresja oddechowa),

  5. stanem podobnym do odurzenia narkotykowego (senność aż do utraty świadomości),

  6. zmniejszonym napięciem mięśni (hipotonia),

  7. spowolnieniem tętna,

  8. spadkiem ciśnienia tętniczego krwi.

   W ciężkich przypadkach może wystąpić utrata świadomości (śpiączka), zatrzymanie wody w płucach i zapaść krążeniowa, które niektórych przypadkach mogą prowadzić do zgonu.

   Należy unikać czynności wymagających zwiększonej uwagi, np. kierowanie pojazdami.

   Pominięcie zastosowania leku Oxynador

   lub przyjęcie dawki mniejszej niż przepisana spowoduje niewystarczające łagodzenie bólu.

   Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy postępować zgodnie z instrukcją:

  9. Jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało 8 godzin lub więcej: należy przyjąć zapomnianą dawkę niezwłocznie i kontynuować przyjmowanie leku według ustalonego schematu.

  10. Jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 8 godzin: należy przyjąć zapomnianą dawkę. Następnie należy odczekać 8 godzin przed przyjęciem następnej dawki. Należy starać się powrócić do początkowego schematu dawkowania (np. rano o godz. 8.00, wieczorem

   o godz. 20.00).

   Nie należy przyjmować więcej niż jednej dawki w ciągu 8 godzin.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie stosowania leku Oxynador

   Nie należy przerywać stosowania bez konsultacji z lekarzem.

   Jeżeli leczenie nie jest już potrzebne, należy stopniowo zmniejszać dawkę dobową po konsultacji

   z lekarzem. Tym sposobem można uniknąć wystąpienia objawów z odstawienia, takich jak niepokój, zwłaszcza ruchowy, pocenie się i ból mięśni.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tych tabletek należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Ważna informacja o działaniach niepożądanych oraz postępowaniu w przypadku ich wystąpienia:

    Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym lekarzem.

    Powolne i płytkie oddychanie (depresja oddechowa), jest głównym zagrożeniem związanym z przedawkowaniem opioidów. Występuje ona przeważnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz osłabionych. Opioidy mogą również spowodować ciężki spadek ciśnienia krwi u wrażliwych pacjentów.

    Następujące działania niepożądane obserwowano u pacjentów leczonych z powodu bólu

    Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

  11. ból brzucha

  12. zaparcia

  13. biegunka

  14. suchość w jamie ustnej

  15. niestrawność

  16. wymioty

  17. nudności

  18. wzdęcia (wiatry)

  19. zmniejszenie apetytu aż do utraty apetytu

  20. uczucie zawrotów głowy lub “wirowania”

  21. ból głowy

  22. uderzenia gorąca

  23. zmęczenie lub wyczerpanie

  24. uczucie niezwykłego osłabienia

  25. swędzenie skóry

  26. reakcje skórne, wysypka

  27. pocenie się

  28. zawroty głowy

  29. problemy z zasypianiem

  30. senność

   Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

  31. wzdęcie brzucha

  32. nieprawidłowe myślenie

  33. niepokój

  34. dezorientacja

  35. depresja

  36. nerwowość

  37. ucisk w klatce piersiowej, szczególnie jeśli występuje choroba wieńcowa

  38. spadek ciśnienia tętniczego krwi

  39. objawy z odstawienia np. pobudzenie

  40. omdlenia

  41. uczucie braku energii

  42. pragnienie

  43. zaburzenia smaku

  44. kołatanie serca

  45. kolka żółciowa

  46. ból w klatce piersiowej

  47. ogólne złe samopoczucie

  48. ból

  49. obrzęk dłoni, kostek i stóp

  50. problemy z koncentracją

  51. trudności w mówieniu

  52. drżenie

  53. trudności z oddychaniem

  54. niepokój, zwłaszcza ruchowy

  55. dreszcze

  56. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

  57. zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi

  58. zmniejszenie popędu płciowego

  59. katar

  60. kaszel

  61. nadwrażliwość/reakcje alergiczne

  62. zmniejszenie masy ciała

  63. urazy powypadkowe

  64. zwiększone parcie na pęcherz

  65. kurcze mięśni

  66. drżenie mięśni

  67. bóle mięśni

  68. zaburzenia widzenia

  69. napady drgawkowe (szczególnie u osób z zaburzeniami padaczkowymi lub predyspozycjami do napadów drgawkowych)

   Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

  70. zwiększenie częstości tętna

  71. uzależnienie od leku

  72. zmiany w uzębieniu

  73. zwiększenie masy ciała

  74. ziewanie

   Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  75. agresja

  76. stan euforii

  77. silna senność

  78. zaburzenia erekcji

  79. koszmary senne

  80. omamy

  81. płytki oddech

  82. trudności w oddawaniu moczu

  83. mrowienie skóry (drętwienie i mrowienie)

  84. odbijanie się

  85. problemy z oddychaniem podczas snu (zespół bezdechu sennego), aby uzyskać więcej informacji patrz punkt 2 Ostrzeżenia i środki ostrożności.

   Znane są następujące działania niepożądane substancji czynnej oksykodonu chlorowodorku, jeżeli nie występuje ona w połączeniu z naloksonu chlorowodorkiem:

   Oksykodon może powodować problemy z oddychaniem (depresję oddechową), zwężenie źrenicy oka, skurcze mięśni oskrzelowych i skurcze mięśni gładkich, jak również hamowanie odruchu kaszlu.

   Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

  86. zmiany nastroju i osobowości (np. depresja, uczucie skrajnego szczęścia)

  87. zmniejszenie aktywności

  88. zwiększenie aktywności

  89. problemy z oddawaniem moczu

  90. czkawka

   Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

  91. zaburzenia koncentracji

  92. migreny

  93. zwiększone napięcie mięśniowe

  94. mimowolne skurcze mięśni

  95. nieprawidłowa praca jelit (niedrożność jelita)

  96. suchość skóry

  97. tolerancja na lek

  98. zmniejszona wrażliwość na ból i dotyk

  99. nieprawidłowa koordynacja

  100. zmiany głosu (chrypka)

  101. zatrzymanie wody

  102. problemy ze słuchem

  103. owrzodzenie jamy ustnej

  104. trudności w połykaniu

  105. ból dziąseł

  106. zaburzenia percepcji (np. omamy, derealizacja)

  107. zaczerwienienie skóry

  108. odwodnienie

  109. pobudzenie

  110. spadek poziomu hormonów płciowych, co może wpływać na produkcję plemników u mężczyzn lub cykl menstruacyjny u kobiet

   Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

  111. swędząca wysypka (pokrzywka)

  112. zakażenia, takie jak opryszczka (mogąca powodować pęcherze wokół ust lub narządów płciowych)

  113. zwiększony apetyt

  114. czarne (smoliste) stolce

  115. krwawiące dziąsła

   Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  116. ostre uogólnione reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

  117. zwiększona wrażliwość na ból

  118. brak miesiączki

  119. zespół abstynencyjny noworodka

  120. problemy z odpływem żółci

  121. próchnica

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

   Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.plDziałania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   1. Jak przechowywać lek Oxynador

   2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

    „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.

    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Oxynador

  122. Substancjami czynnymi leku są oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek. 10 mg + 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

   Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 9 mg oksykodonu oraz 5 mg naloksonu chlorowodorku jako 5,45 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 4,5 mg naloksonu.

   20 mg + 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

   Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 18 mg oksykodonu oraz 10 mg naloksonu chlorowodorku jako 10,9 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 9 mg naloksonu.

   40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

   Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 36 mg oksykodonu oraz 20 mg naloksonu chlorowodorku jako 21,8 mg naloksonu chlorowodorku dwuwodnego, co odpowiada 18 mg naloksonu.

  123. Pozostałe składniki to hydroksypropyloceluloza, etyloceluloza, glicerolu distearynian, laktoza jednowodna, talk i magnezu stearynian oraz w otoczce tabletki alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172) - tylko w tabletkach o mocy 20 mg + 10 mg i żelaza tlenek żółty (E 172) - tylko w tabletkach o mocy 40 mg + 20 mg. Patrz punkt 2 ,,Oxynador zawiera laktozę’’.

Jak wygląda lek Oxynador i co zawiera opakowanie

10 mg + 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (tabletki): białe, owalne, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu z wytłoczoną ,,10’’ po jednej stronie tabletki (wymiary: 9,5 mm x 4,5 mm)

20 mg + 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (tabletki): jasnoróżowe, owalne, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu z wytłoczoną ,,20’’ po jednej stronie tabletki (wymiary: 9,5 mm x 4,5 mm)

40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (tabletki): brązowożółte, w kształcie kapsułki, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu z wytłoczoną ,,40’’ po jednej stronie tabletki (wymiary: 14,0 mm x 6,0 mm)

10 mg + 5 mg:

Opakowania: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 lub 112 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudelku.

20 mg + 10 mg, 40 mg + 20 mg:

Opakowania: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 lub 112 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudelku.

Dotyczy tylko blistrów jednodawkowych z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci:

10 mg + 5 mg:

Opakowania: 10x1, 14x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 lub 112x1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu w blistrach jednodawkowych z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudelku.

20 mg + 10 mg, 40 mg + 20 mg:

Opakowania: 10x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 90x1, 98x1, 100x1 lub 112x1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu w blistrach jednodawkowych z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudelku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) pod następującymi nazwami:

Belgia, Niemcy

Oxycodon/Naloxon Krka

Bułgaria

Адолакс

Czechy, Estonia

Noldoxen

Dania, Finlandia, Szwecja

Oxycodone/Naloxone Krka

Irlandia

Nolxado

Chorwacja, Słowenia, Słowacja

Adolax

Wegry, Łotwa

Oxynador

Litwa, Rumunia

Dolnada

Portugalia

Oxicodona + Naloxona TAD

Wielka Brytania (Irlandia Północna)

Oxycodone hydrochloride/Naloxone hydrochloride

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.07.2022 r.

Reklama: