Reklama:

Trevicta

Substancja czynna: Paliperidonum 200 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu , 525 mg (200 mg/ml)