Reklama:

Scorbolamid EXTRA Hot

Substancja czynna: Salicylamidum 300 mg + Acidum ascorbicum 300 mg + Rutosidum 50 mg + Zinci gluconas 34.8 mg
Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej , 300 mg + 300 mg + 50 mg + 5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Scorbolamid EXTRA Hot

(300 mg + 300 mg + 50 mg + 5 mg)/saszetkę, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Salicylamidum + Acidum ascorbicum+ Rutosidum+ Zincum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Scorbolamid EXTRA Hot i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Scorbolamid EXTRA Hot zawiera:

   Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

   Rutozyd – pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie.

   Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z odpornością.

   Cynk – uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu.

   Wskazania do stosowania

   Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności

   organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Scorbolamid EXTRA Hot Kiedy nie stosować leku Scorbolamid EXTRA Hot:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

 • jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne;

 • jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa;

 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;

 • jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);

 • jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);

 • jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

 • jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

 • jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną,

  nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;

 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

 • jeśli pacjentka jest w ciąży;

 • jeśli pacjentka karmi piersią;

 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej

  choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Scorbolamid EXTRA Hot:

 • jeśli pacjent ma astmę oskrzelową;

 • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek;

 • u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego;

 • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

  Scorbolamid EXTRA Hot a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a szczególnie o:

 • lekach zawierających kwas acetylosalicylowy, lekach z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, diklofenak);

 • kortykosteroidach ponieważ salicylamid może nasilać objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego;

 • doustnych lekach przeciwcukrzycowych, lekach przeciwzakrzepowych, kwasie walproinowym, sulfonamidach;

 • metotreksacie w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;

 • digoksynie, gdyż salicylamid może nasilać działanie tego leku;

 • lekach stosowanych w dnie moczanowej;

 • warfarynie i flufenazynie ponieważ kwas askorbowy może zmniejszać skuteczność warfaryny oraz stężenie flufenazyny w osoczu;

 • tetracyklinie, produktach zawierających miedź lub żelazo, ponieważ cynk może zmniejszać ich wchłanianie. Lek należy przyjmować co najmniej dwie godziny po zastosowaniu wymienionych związków;

 • chemioterapeutykach przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów, w tym fluorochinolonów, ponieważ cynku może zmniejszać wchłanianie tych produktów;

 • kwasie foliowym, związkach wapnia i żelaza, które mogą zmniejszać wchłanianie cynku;

 • penicylaminach i innych substancjach chelatujących. Pomiędzy zastosowaniem penicylaminy i soli cynku powinny być co najmniej 2 godziny przerwy;

 • tiazydowych lekach moczopędnych, ponieważ zwiększają wydalanie cynku z moczem.

  Scorbolamid EXTRA Hot z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Patrz punkt 3.

  Alkohol może nasilać działania niepożądane.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania leku.

  1. Jak stosować lek Scorbolamid EXTRA Hot

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

   zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:

   1 saszetka 3 razy na dobę. Wysypać zawartość jednej saszetki leku Scorbolamid EXTRA Hot do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatu.

   Uwaga: granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu. Lek przyjmować po posiłku.

   Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej należy prowadzić najkrócej jak to możliwe.

   Jeśli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasilą się (nawet przed upływem tego czasu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Scorbolamid EXTRA Hot

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

   Salicylamid

   Po przedawkowaniu salicylamidu może wystąpić depresja ośrodkowego układu nerwowego, hipotensja (niedociśnienie), zatrzymanie oddechu, kwasica metaboliczna lub hipoprotrombinemia (niedobór protrombiny we krwi).

   Kwas askorbowy

   Objawami przedawkowania witaminy C mogą być zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym biegunka, wymioty, zgaga, a także zaczerwienienie skóry, ból głowy oraz bezsenność. Duże dawki mogą powodować hiperoksalurię i kamicę nerkową. Dawki dobowe od 600 mg działać moczopędnie.

   Rutozyd

   Nie odnotowano przypadków przedawkowania rutozydu.

   Cynk

   Objawami przedawkowania jest piekący ból w jamie ustnej i gardle, wodnista lub krwawa biegunka, bolesne parcie na stolec, odbijanie, niedociśnienie (zawroty głowy), żółtaczka (zażółcenie oczu

   i skóry), obrzęk płuc (ból w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie), wymioty. Mogą również wystąpić: krwiomocz, bezmocz, zapaść, drgawki, hemoliza.

   W przypadku ostrego zatrucia wywołać wymioty. Następnie podać węgiel aktywny oraz zastosować leczenie objawowe, którego podstawą jest uzupełnienie płynów.

   Pominięcie zastosowania leku Scorbolamid EXTRA Hot

   W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Działania niepożądane związane z przyjmowaniem salicylamidu

   Najczęstsze działania niepożądane występują ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

   Mogą wystąpić:

 • nudności, wymioty, skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie palenia za mostkiem, brak łaknienia, biegunka, podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki

  i owrzodzenia), suchość w jamie ustnej. Nie obserwowano wyraźnego związku między stosowaniem salicylamidu i krwawieniem z przewodu pokarmowego.

 • zawroty głowy, senność, bóle głowy;

 • zaczerwienienie twarzy, wysypka, nadmierna potliwość.

  Leku nie należy stosować u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne wywoływały wysypkę, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka

  i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub wstrząs, gdyż istnieje możliwość wystąpienia tych działań niepożądanych po zastosowaniu leku Scorbolamid EXTRA Hot.

  Działania niepożądane związane z przyjmowaniem kwasu askorbowego

 • kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub szczawianów;

 • kwas askorbowy może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

  Działania niepożądane związane z przyjmowaniem cynku

 • nudności, wymioty, biegunka;

 • bóle głowy.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

  02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Scorbolamid EXTRA Hot

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na pudełku i saszetce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Scorbolamid EXTRA Hot

 • Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk.

  Każda saszetka zawiera 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu cynku.

 • Pozostałe składniki to: mannitol SD100, mannitol M100, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy bezwodny, aromat cytrynowy, sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Scorbolamid EXTRA Hot i co zawiera opakowanie

Scorbolamid EXTRA Hot to żółty granulat, o cytrynowym zapachu, z widocznymi większymi aglomeratami, dopuszczalne nieliczne cząstki granulatu z ciemnymi przebarwieniami.

Opakowanie zawiera 8 lub 12 saszetek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

tel. + 48 22 364 61 01

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Metalowca 2, 39-460 Nowa Dęba

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: