Reklama:

Strimvelis

Substancja czynna: Autologiczna frakcja komórkowa wzbogacona o CD34+, zawierająca komórki CD34+ transdukowane wektorem retrowirusowym zawierającym ludzką sekwencję cDNA deaminazy adenozynowej (ADA) z ludzkich komórek macierzystych układu krwiotwórczego/progenitorowych CD34 1-10 mln komórek/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do infuzji , 1-10 mln komórek/ml