Reklama:

Palonosetron Accord

Substancja czynna: Palonosetroni hydrochloridum 50 mcg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 250 mcg