Reklama:

Cinqaero

Substancja czynna: Reslizumabum 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 10 mg/ml