Reklama:

Gattart

Substancja czynna: Calcii carbonas 680 mg + Magnesii subcarbonas panderosus 80 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia , 680 mg + 80 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta GATTART, 680 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Wapnia węglan + magnezu węglan, ciężki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek GATTART i w jakim celu się go stosuje

  2. GATTART to tabletki o smaku miętowym, które zobojętniają kwas solny w żołądku w organizmie.

   GATTART stosuje się w celu leczenia zgagi i związanych z nią objawów, np. dolegliwości żołądkowych i cofania się kwasu żołądkowego (kwaśne odbijanie).

   Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku GATTART Kiedy nie przyjmować leku GATTART:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na węglan wapnia, węglan magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia lub zmniejszone stężenie fosforanów we krwi,

 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia w moczu lub kamienie nerkowe,

 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek.

  W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności:

  Przed rozpoczęciem przyjmowania GATTART należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek, ponieważ w takim przypadku należy regularnie wykonywać badania krwi.

  Nie należy przekraczać podanej dawki i przyjmować leku dłużej, niż 7 dni bez konsultacji

  z lekarzem. Jak każdy środek zobojętniający kwas solny w żołądku, tabletki te mogą maskować objawy innych, bardziej poważnych chorób, zatem należy unikać długotrwałego przyjmowania tego leku.

  Dzieci i młodzież

  Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

  Lek GATTART a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków należy porozmawiać z lekarzem lub

  farmaceutą przed zastosowaniem leku GATTART, ponieważ może to wpłynąć na działanie leku:

 • tetracykliny i chinolony (antybiotyki),

 • lewotyroksyna (hormon tarczycy),

 • eltrombopag (stosowany w celu zwiększenia liczby płytek krwi),

 • digoksyna (stosowana w przypadku niektórych chorób serca),

 • diuretyki tiazydowe (leki moczopędne stosowane w leczeniu zatrzymywania płynów w organizmie i wysokiego ciśnienia tętniczego krwi),

 • fluorki (mają działanie przeciwdziałające próchnicy zębów),

 • fosforany (stosowane w celu wypróżnienia przed zabiegiem chirurgicznym),

 • preparaty żelaza.

  Aby uzyskać maksymalne korzyści ze stosowania wszystkich leków, GATTART należy przyjmować co najmniej 4 godziny przed lub po przyjęciu eltrombopagu (stosowany do zwiększenia w organizmie produkcji płytek krwi, które odgrywają istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi) oraz 1–2 godziny po przyjęciu innych leków.

  GATTART z jedzeniem i piciem

  Należy unikać przyjmowania tego leku z dużymi ilościami mleka i produktów nabiałowych.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Tabletki można przyjmować w czasie ciąży i karmienia piersią, jeżeli lek jest stosowany zgodnie ze wskazaniami.

  1. Jak przyjmować lek GATTART

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka to:

   Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat): 1–2 tabletki należy ssać lub rozgryzać i żuć w przypadku zgagi i związanych z nią objawów (wymienionych w punkcie 1). Zaleca się przyjmowanie leku 1 godzinę po posiłku i przed snem.

   Nie należy przyjmować więcej, niż 11 tabletek na dobę.

   Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania leku.

   Stosowanie u dzieci i młodzieży

   Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku GATTART

   Należy pić dużo wody i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, zaparcia i osłabienie mięśni.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne w przypadku przyjmowania zalecanej dawki. W razie wystąpienia poniższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku

   i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

   Rzadko zgłaszano reakcje alergicznej na składniki leku, np. wysypkę, świąd, trudności w oddychaniu i obrzęk twarzy, ust lub gardła oraz wstrząs anafilaktyczny (wstrząs anafilaktyczny to ciężka, nagła reakcja alergiczna, która objawia się niskim ciśnieniem tętniczym krwi, wstrząsem, kołataniem serca, trudnościami w oddychaniu, skurczem oskrzeli, reakcjami skórnymi, bólami lub skurczami żołądka, wymiotami i biegunką).

   Długotrwałe stosowanie dużych dawek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, może powodować podwyższone stężenie wapnia i magnezu we krwi. Objawy mogą obejmować nudności, wymioty, rozstrój żołądka, biegunkę, zmęczenie, osłabienie mięśni, dolegliwości ze strony nerek i zaburzenia smaku. W wyjątkowych przypadkach długotrwałe przyjmowanie dużych dawek może prowadzić do zespołu mleczno-alkalicznego, który może z kolei spowodować zwiększone

   stężenie wapnia we krwi.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

   Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek GATTART

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek GATTART

 • Substancjami czynnymi leku są wapnia węglan i magnezu węglan, ciężki.

  Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 680 mg wapnia węglanu i 80 mg magnezu węglanu, ciężkiego.

 • Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna; skrobia żelowana kukurydziana; kopowidon; ksylitol (E 967); hydroksypropyloceluloza nisko podstawiona LH-11; aromat miętowy (substancje aromatyzujące; naturalne substancje aromatyzujące – pulegon, mentofuran; maltodekstryna i guma arabska (E 414)); aromat mentolowy suszony rozpyłowo (substancja

aromatyzująca; guma arabska (E 414)); talk i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek GATTART i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia GATTART mają postać kwadratowych, białych lub prawie białych, obustronnie wklęsłych tabletek z zaokrąglonymi brzegami. Wymiary tabletki: długość 15 mm,

szerokość 15 mm i grubość 3,9 – 4,3 mm.

Tabletki są pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, z wypychaną powłoką zawierające po 8 tabletek.

Tekturowe pudełko zawiera 16, 24, 48 lub 96 tabletek do rozgryzania i żucia oraz ulotkę. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Alkaloid-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče Słowenia

Wytwórca/ Importer:

Alkaloid-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Calcium Carbonate/Heavy Magnesium Carbonate 680 mg/80 mg Chewable

Tablets

Bułgaria

GATTART 680 mg/80 mg chewable tablets

Chorwacja

GATTART 680 mg/80 mg tablete za žvakanje

Republika Czeska

Gattart

Polska

GATTART

Rumunia

Gattart 680 mg/80 mg comprimate masticabile

Słowacja

GATTART 680 mg/80 mg

Słowenia

GATTART 680 mg/80 mg žvečljive tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2023

Reklama: