Reklama:

Influvac Tetra

Substancja czynna: Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09–podobny szczep (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) A/Darwin/9/2021 (H3N2)–podobny szczep (A/Darwin/9/2021, SAN-010) B/Austria/1359417/2021–podobny szczep (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) B/Phuket/3073/2013–podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, typ dziki) zgodnie z zaleceniami WHO oraz wytycznymi EMA na sezon 2023/2024.
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana Sezon 2022/2023

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki przez osobę dorosłą lub dziecko, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Szczepionkę tą przepisano ściśle określonej osobie dorosłej lub dziecku. Nie należy jej

  przekazywać innym.

 • Jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Influvac Tetra i w jakim celu się go stosuje

 2. Influvac Tetra jest szczepionką. Szczepionka ta pomaga chronić osoby dorosłe lub dzieci przed zachorowaniem na grypę, zwłaszcza u osób narażonych na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych. Influvac Tetra jest wskazany dla osób dorosłych i dzieci w wieku od 6 miesięcy. Stosowanie szczepionki Influvac Tetra powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

  Po zaszczepieniu szczepionką Influvac Tetra układ immunologiczny organizmu (naturalny układ obronny organizmu) wytwarza własną obronę (przeciwciała) przeciwko chorobie. Żaden ze składników szczepionki nie powoduje zachorowania na grypę.

  Grypa jest chorobą, która może się gwałtownie rozprzestrzeniać. Wywołują ją różne szczepy wirusa, które mogą się zmieniać każdego roku. Z tego powodu szczepienie osoby dorosłej lub dziecka może być konieczne co roku. Największe ryzyko zachorowania na grypę przypada na chłodne miesiące pomiędzy październikiem i marcem. Jeśli osoba dorosła lub dziecko nie zostało zaszczepione jesienią można dokonać szczepienia aż do wiosny, ponieważ do tego czasu istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na grypę. Lekarz określi najlepszy termin zaszczepienia.

  Influvac Tetra chroni osoby dorosłe i dzieci przed czterema szczepami wirusa zawartymi w

  szczepionce po około 2-3 tygodniach od momentu zaszczepienia.

  Okres wylęgania grypy w organizmie wynosi kilka dni, tak więc w przypadku kontaktu osoby dorosłej lub dziecka z wirusem bezpośrednio przed lub zaraz po szczepieniu istnieje możliwość zachorowania na grypę.

  Szczepionka nie chroni osoby dorosłej ani dziecka przed przeziębieniem pomimo, że niektóre jego

  objawy są podobne do objawów grypy.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem Influvac Tetra

 4. Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń dotyczy osoby dorosłej lub dziecka, którym ma zostać podana szczepionka. W przypadku wątpliwości należy poprosić lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o wyjaśnienia.

  Kiedy nie stosować szczepionki Influvac Tetra

  • jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występuje uczulenie (nadwrażliwość) na:

   • substancje czynne lub

   • jakikolwiek inny składnik szczepionki Influvac Tetra (patrz punkt 6) lub

   • którykolwiek ze składników, który może być obecny w bardzo małych ilościach, taki jak jaja kurze (albumina jaja kurzego, białka kurze), formaldehyd, bromek cetylotrimetyloamoniowy, polisorbat 80 lub gentamycyna (antybiotyk stosowany

    w leczeniu infekcji bakteryjnych)

  • jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występuje choroba przebiegająca z wysoką gorączką lub

   ostra infekcja, szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed zastosowaniem szczepionki Influvac Tetra należy poinformować lekarza, jeśli u dorosłego lub

   dziecka występuje:

  • osłabienie odpowiedzi immunologicznej (spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ immunologiczny)

  • krwawienia lub łatwość powstawania siniaków.

   Lekarz podejmie decyzję czy pacjent dorosły lub dziecko mogą zostać zaszczepieni.

   Omdlenie, uczucie omdlenia/osłabienia lub inna reakcja związana ze stresem może nastąpić

   przed lub po każdym wkłuciu igły. Jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka wystąpiła wcześniej tego typu reakcja po szczepieniu, powinien poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

   Należy poinformować lekarza, jeśli u dorosłego lub dziecka planowane są badania krwi w ciągu kilku dni po zaszczepieniu przeciw grypie. U niektórych pacjentów obserwowane były fałszywie dodatnie wyniki badań krwi wykonanych niedługo po szczepieniu przeciw grypie.

   Tak jak w przypadku każdej szczepionki, Influvac Tetra może nie chronić w pełni wszystkich zaszczepionych pacjentów.

   Influvac Tetra a inne leki

   • Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich szczepionkach lub lekach przyjmowanych przez pacjenta dorosłego lub dziecko obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

   • Influvac Tetra może być stosowany równocześnie z innymi szczepionkami, ale każda szczepionka powinna być podana w inną kończynę. Może to nasilać działania niepożądane.

   • Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona w przypadku równoczesnego leczenia lekami zmniejszającymi odporność organizmu, takimi jak kortykosteroidy, leki cytotoksyczne lub radioterapia.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tej szczepionki.

   Szczepionki przeciw grypie mogą być stosowane w każdym okresie ciąży. Większy zbiór danych dotyczący bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla drugiego i trzeciego trymestru ciąży

   w porównaniu z pierwszym trymestrem, jednak dane dotyczące stosowania szczepionek przeciw grypie pochodzące z całego świata nie wskazują na to, aby szczepionka wywierała jakiekolwiek szkodliwe działania u płodu lub u matki.

   Influvac Tetra może być stosowany w okresie karmienia piersią.

   Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka zadecyduje o możliwości zaszczepienia szczepionką Influvac Tetra kobiety ciężarnej. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarkę.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Influvac Tetra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Influvac Tetra zawiera sód i potas

   Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce, co oznacza, że jest „wolna od sodu”. Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) w dawce, co oznacza, że jest „wolna od potasu”.

 5. Jak stosować Influvac Tetra Dawkowanie

 6. Dorośli otrzymują jedna dawkę 0,5 ml.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat otrzymują jedną dawkę 0,5 ml.

  Dzieci w wieku poniżej 9 lat, które nie były wcześniej szczepione sezonową szczepionką przeciw grypie: druga dawka 0,5 ml powinna zostać podana po przerwie trwającej przynajmniej 4 tygodnie. Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy: nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki Influvac Tetra.

  Sposób i droga podania

  Szczepionkę lekarz lub pielęgniarka poda domięśniowo lub głęboko podskórnie.

  W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

  pielęgniarki.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, Influvac Tetra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych u osoby dorosłej lub dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem – może być konieczna natychmiastowa interwencja medyczna:

  Ciężkie reakcje alergiczne (częstość nieznana, wystąpiły sporadycznie podczas stosowania szczepionki trójwalentnej Influvac)

  • mogące wymagać natychmiastowej pomocy medycznej, objawiające się niskim ciśnieniem tętniczym krwi, przyspieszonym, płytkim oddechem, przyspieszoną pracą serca ze słabym tętnem, zimną, wilgotną skórą, zawrotami głowy, które mogą prowadzić do omdlenia (wstrząsu)

  • obrzęk najbardziej wyraźny w okolicy głowy i szyi, obejmujący twarz, usta, język, gardło lub

   inne części ciała i który może spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu

   (obrzęk naczynioruchowy)

   W trakcie badań klinicznych ze szczepionką Influvac Tetra obserwowano następujące działania niepożądane:

   Dorośli i osoby starsze:

   Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

  • ból głowya

  • uczucie zmęczenia

  • reakcja miejscowa: ból w miejscu zaszczepienia

   a U osób starszych (w wieku ≥61 lat) zgłaszane jako częste

   Często: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób

  • potliwość

  • ból mięśni, ból stawów

  • złe ogólne samopoczucie, dreszcze

  • reakcje miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, zasinienie, stwardnienie w miejscu podania

   szczepionki

   Niezbyt często: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób

  • gorączka

   Dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 17 lat):

   Działania niepożądane, które wystąpiły u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 35 miesięcy:

   Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

  • senność

  • potliwość

  • utrata apetytu

  • biegunka, wymioty

  • rozdrażnienie/drażliwość

  • gorączka

  • reakcje miejscowe: ból, zaczerwienienie

   Często: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób

  • reakcje miejscowe: obrzęk, stwardnienie, zasinienie

   Działania niepożądane, które wystąpiły u dzieci w wieku 3-5 lat:

   Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

  • senność

  • utrata apetytu

  • rozdrażnienie/drażliwość

  • reakcje miejscowe: ból w miejscu zaszczepienia, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie w

   miejscu zaszczepienia

   Często: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób

  • potliwość

  • biegunka, wymioty

  • gorączka

  • reakcja miejscowa: siniak

   Działania niepożądane, które wystąpiły u dzieci w wieku 6-17 lat:

   Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

  • ból głowy

  • mdłości, ból brzucha, biegunka, wymioty

  • ból mięśni

  • zmęczenie, ogólne złe samopoczucie

  • reakcje miejscowe: ból w miejscu zaszczepienia, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie w miejscu zaszczepienia

   Często: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób

  • potliwość

  • ból stawów

  • gorączka

  • dreszcze

  • reakcja miejscowa: siniak

   Wszystkie grupy wiekowe

   We wszystkich grupach wiekowych większość, wyżej wymienionych, działań niepożądanych wystąpiło zwykle w ciągu pierwszych 3 dni od zaszczepienia i samoistnie ustąpiło w ciągu 1 do 3 dni od dnia wystąpienia. Generalnie były to łagodne działania niepożądane.

   Obok powyższych działań niepożądanych obserwowano sporadycznie następujące działania

   niepożądane w trakcie stosowania szczepionki trójwalentnej Influvac. Częstość nieznana

  • reakcje skórne, które mogą dotyczyć całego ciała, włącznie ze świądem, pokrzywką

   lub wysypką

  • zapalenie naczyń krwionośnych mogące powodować wysypkę skórną i w bardzo rzadkich przypadkach przejściowe zaburzenia czynności nerek

  • ból umiejscowiony na przebiegu nerwu (nerwoból), nieprawidłowe odbieranie wrażeń dotyku, bólu, ciepła i zimna (parestezje), drgawki z towarzyszącą gorączką, zaburzenia neurologiczne, które mogą prowadzić do sztywności karku, dezorientacji, drętwienia, bólu i osłabienia kończyn, zaburzenia równowagi, utraty refleksu, paraliżu części lub całego ciała

   (zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu, zespół Guillaina-Barrégo)

  • tymczasowe obniżenie liczby płytek krwi; ich mała liczba może prowadzić do zwiększonej skłonności do siniaków i krwawień (przejściowa trombocytopenia), tymczasowe powiększenie węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych

  (przejściowa limfadenopatia).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  tel.: 22 49 21 301

  faks: 22 49 21 309

  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać Influvac Tetra

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na strzykawce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii zamieszczono na pudełku i strzykawce po Lot.

  Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Influvac Tetra

Substancjami czynnymi są:

Antygeny powierzchniowe wirusa grypy (inaktywowane) (hemaglutynina i neuraminidaza)

odpowiadające następującym szczepom*:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09–podobny szczep (A/Victoria/2570/2019, IVR-215)

15 mikrogramów HA**

A/Darwin/9/2021 (H3N2)–podobny szczep (A/Darwin/9/2021, SAN-010)

15 mikrogramów HA**

B/Austria/1359417/2021–podobny szczep (B/Austria/1359417/2021, BVR-26)

15 mikrogramów HA**

B/Phuket/3073/2013–podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, typ dziki)

w dawce 0,5 ml

* namnażane w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad

** hemaglutynina

15 mikrogramów HA**

Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (ang.WHO) (dla półkuli północnej) i zaleceniami UE na sezon 2022/2023.

Pozostałe składniki szczepionki to: potasu chlorek, potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Influvac Tetra i co zawiera opakowanie

Szczepionka Influvac Tetra zawiera 0,5 ml bezbarwnej, klarownej zawiesiny do wstrzykiwań

w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z lub bez igły. Każda ampułko-strzykawka może być użyta tylko

jeden raz.

Opakowania po 1 lub 10 ampułko-strzykawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart

Dublin 15 DUBLIN

Irlandia

Wytwórca

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12

Olst, 8121AA

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o. tel. 22 546 64 00

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Zjednoczonym Królestwie (Irlandii Północnej) pod następującymi nazwami:

Austria

Influvac Tetra Injektionssuspension in einer Fertigspritze

Belgia, Francja, Luksemburg

Influvac Tetra, suspension injectable en seringue préremplie

Bułgaria

Инфлувак Тетра инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Chorwacja

Influvac Tetra suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv influence (površinski antigeni), inaktivirano

Czechy

Influvac Tetra, injekční suspense v předplněné injekční stříkačce

Cypr, Grecja

Influvac sub-unit Tetra

Dania, Islandia

Influvactetra

Estonia, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,

Słowacja

Influvac Tetra

Węgry

Influvac Tetra szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben

Irlandia

Influvac Tetra, suspension for injection in pre-filled syringe

Włochy

Influvac S Tetra sospensione iniettabile in siringhe pre-riempite

Łotwa

Influvac Tetra suspensija injekcijām pilnšļircē

Litwa

Influvac Tetra injekcinė suspensija užpildytame švirkšte

Malta, Wielka Brytania (Irlandia Północna)

Influvac sub-unit Tetra, suspension for injection in pre-filled syringe

Holandia

Influvac Tetra, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit 0,5 ml

Rumunia

Influvac Tetra suspensie injectabilă în seringă preumplută

Słowenia

Influvac Tetra suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Hiszpania

Influvac Tetra suspensión inyectable en jeringa precargada

Szwecja

Influvac Tetra injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2023

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników

służby zdrowia:

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w postaci wstrzyknięć, należy zapewnić możliwość właściwego, natychmiastowego leczenia i odpowiednią opiekę medyczną na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem. Sprawdzić wizualnie przed podaniem.

Nie stosować szczepionki, gdy w zawiesinie obecne są zanieczyszczenia.

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi w tej samej strzykawce.

Nie wolno podawać szczepionki do naczyń krwionośnych.

Preferowanymi miejscami podania domięśniowego są przednio-boczna część uda (lub mięsień naramienny, jeśli masa mięśniowa jest odpowiednia) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 35 miesięcy, lub mięsień naramienny u dzieci w wieku od 36 miesięcy i u dorosłych.

Identyfikowalność

W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu.

Patrz również rozdział 3: Jak stosować Influvac Tetra

Reklama: