Reklama:

Nicorette Fruit

Substancja czynna: Nikotyna z kationitem 21 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania , 4 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Nicorette Fruit, 2 mg, tabletki do ssania Nicorette Fruit, 4 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po 9 miesiącach pacjent dalej będzie miał trudności z powstrzymaniem się od palenia bez pomocy leku Nicorette Fruit, powinien skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Nicorette Fruit i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek jest stosowany w celu złagodzenia objawów odstawiennych i zmniejszenia głodu nikotynowego, które występują w trakcie podejmowania próby zaprzestania palenia lub zmniejszania liczby wypalanych papierosów, gdy próbuje się rzucić palenie. Leczenie to jest przeznaczone dla dorosłych osób palących w wieku 18 lat i starszych.

  Lek Nicorette Fruit, 2 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 minut od przebudzenia lub które wypalają 20 lub mniej papierosów na dobę.

  Lek Nicorette Fruit, 4 mg, tabletki do ssania nadaje się do stosowania u osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 minut od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę.

  Lek może pomóc w natychmiastowym rzuceniu palenia lub w zmniejszeniu liczby wypalanych papierosów przed ostatecznym rzuceniem palenia. Jeśli pacjent uważa, że może natychmiast przestać palić, powinien to zrobić. Jeśli jednak jest zdania, że będzie to zbyt trudne, może chcieć zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów w ramach pierwszego kroku przed osiągnięciem całkowitej abstynencji. Dokładniejsze informacje przedstawiono w punkcie 3 „Jak stosować lek Nicorette Fruit”.

  Nicorette Fruit łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotynę z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć, zwanych objawami odstawienia, np. drażliwość, uczucie złości lub depresji, lęk, niepokój, obniżenie koncentracji uwagi, zwiększenie apetytu lub zwiększenie masy ciała, silne pragnienie zapalenia papierosa (głód), przebudzenia w nocy lub zaburzenia snu. Nikotyna zawarta w leku Nicorette Fruit może zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa.

  Aby zwiększyć szansę na udany wynik próby zaprzestania palenia, należy również korzystać z porad i wsparcia psychoterapeutycznego.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Fruit Kiedy nie stosować leku Nicorette Fruit:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  • jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat.

  • jeśli pacjent nigdy nie palił.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek z wymienionych poniżej stanów. Możliwe, że pacjent będzie mógł stosować lek Nicorette Fruit, jednak musi najpierw zasięgnąć porady lekarza w przypadku:

  • przebytego ostatnio zawału serca lub udaru mózgu;

  • bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej

   w spoczynku;

  • choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca (zaburzenia rytmu);

  • wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie jest wyrównane przez leki;

  • wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka (pokrzywka); stosowanie NTZ może czasem sprowokować ten rodzaj reakcji;

  • ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby;

  • ciężkiej choroby nerek;

  • cukrzycy;

  • nadczynności tarczycy;

  • guza nadnercza (guza chromochłonnego nadnerczy);

  • choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;

  • zapalenia przełyku.

   Leku nie powinny stosować osoby niepalące.

   Tabletki do ssania mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Lek należy stosować ostrożnie, jeśli pacjent ma problemy z połykaniem ciał stałych lub płynów, lub jeśli często kaszle w trakcie połykania lub po połykaniu.

   Dzieci

   Właściwa dawka dla dorosłych, podana dzieciom, może spowodować poważne zatrucie, a nawet prowadzić do zgonu. Istotne jest zatem, aby przechowywać lek Nicorette Fruit w miejscu stale niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Inne leki i Nicorette Fruit

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to szczególnie istotne, jeśli stosuje się leki zawierające:

  • teofilinę w leczeniu astmy,

  • takrynę w chorobie Alzheimera,

  • klozapinę w schizofrenii,

  • ropinirol w leczeniu choroby Parkinsona.

  Nicorette Fruit z jedzeniem i piciem

  Nie należy jeść ani pić podczas przyjmowania tabletek do ssania.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jest bardzo ważne, aby zaprzestać palenia tytoniu w okresie ciąży, ponieważ może ono doprowadzić do zahamowania rozwoju płodu. Może także wywołać poronienie lub poród martwy. Najlepiej aby kobieta ciężarna zaprzestała palenia bez stosowania leków zawierających nikotynę. Jeśli jednak nie uda jej się tego dokonać, może zastosować lek Nicorette Fruit jednak wyłącznie po konsultacji

  z lekarzem prowadzącym ciążę, lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem z ośrodka specjalizującego się w leczeniu uzależnienia od tytoniu.

  Leku Nicorette Fruit nie należy przyjmować w trakcie karmienia piersią, ponieważ nikotyna przedostaje się do mleka matki i może oddziaływać na dziecko. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Nicorette Fruit, tabletkę do ssania należy stosować bezpośrednio po karmieniu i nie później niż

  2 godziny przed rozpoczęciem karmienia.

  Palenie zwiększa ryzyko niepłodności u kobiet i mężczyzn. Wpływ nikotyny na płodność jest nieznany.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Nicorette Fruit zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za

  „wolny od sodu”. Lek zawiera także małe ilości siarczynów, pochodzących z aromatu, które rzadko mogą powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

 4. Jak stosować lek Nicorette Fruit

 5. Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem zawartym w ulotce lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób stosowania leku Nicorette Fruit zależy od tego, czy pacjent:

  1. rzuca palenie natychmiast

  2. rzuca palenie stopniowo

   Dorośli (18 lat i starsi)

   1. Natychmiastowe rzucenie palenia

    Dotyczy natychmiastowego zaprzestania palenia i stosowania tabletek do ssania w celu zmniejszenia głodu papierosowego.

    • Rozpocząć leczenie od stosowania od 8 do 12 tabletek do ssania na dobę. Gdy tylko pojawi się pragnienie zapalenia papierosa, należy umieścić w jamie ustnej jedną tabletkę do ssania

     i poczekać, aż się rozpuści.

    • Stosować w ten sposób tabletki do ssania przez maksymalnie 6 tygodni, a następnie stopniowo zmniejszać liczbę tabletek stosowanych w ciągu doby.

    • Gdy pacjent stosuje tylko 1 lub 2 tabletki do ssania na dobę, powinien je całkowicie odstawić.

     Po całkowitym zaprzestaniu palenia pacjent może czasem odczuwać gwałtowną potrzebę zapalenia papierosa. W takim wypadku można ponownie zastosować tabletkę do ssania.

   2. Stopniowe rzucanie palenia

   Dotyczy rozpoczęcia stopniowego zastępowania niektórych papierosów tabletką do ssania. Po osiągnięciu tego celu całkowicie zaprzestaje się palenia papierosów, stosując tabletki do ssania. Wreszcie zaprzestaje się również stosowania tabletek do ssania.

   W przypadku odczucia silnego pragnienia zapalenia papierosa należy zastosować tabletkę do ssania Nicorette Fruit zamiast papierosa, aby opanować głód nikotynowy. Należy zmniejszyć liczbę papierosów wypalanych w ciągu doby do jak najmniejszej liczby. Jeśli pacjent nie będzie w stanie zmniejszyć liczby wypalanych codziennie papierosów po 6 tygodniach, powinien zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego.

   Gdy tylko pacjent poczuje, że jest to w stanie zrobić, powinien całkowicie zaprzestać palenia papierosów. Należy wówczas postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi natychmiastowego rzucenia palenia, przedstawionymi powyżej. Pacjent powinien to zrobić jak najszybciej. Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie powiedzie się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku, należy zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego.

   Nie przekraczać podanej dawki. Postępować ściśle z zaleceniami i nie stosować więcej niż

   15 tabletek do ssania w ciągu doby (24 godzin).

   Jeśli pacjent odczuwa potrzebę stosowania leku przez okres dłuższy niż 9 miesięcy ogółem, powinien zasięgnąć porady lekarza.

   Dzieci i młodzież

   Młodzież w wieku 12-17 lat

   Lek Nicorette Fruit należy stosować wyłącznie na zalecenie lekarza.

   Dzieci w wieku poniżej 12 lat

   Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

   Instrukcja użycia

   unieść

   wcisnąć

   OTWARCIE

   wcisnąć otwierający przycisk z boku, aby unieść wieczko

   wcisnąć

   ZAMKNIĘCIE

   wcisnąć wieczko

   Sample Image Sample Image

   Lek jest przeznaczony do podania na śluzówkę jamy ustnej. Należy go umieścić w jamie ustnej

   i poczekać na jego rozpuszczenie i uwolnienie nikotyny, aby mogła się wchłonąć do organizmu przez błonę wyściełającą jamę ustną.

   Należy umieścić jedną tabletkę w jamie ustnej i przesuwać ją od czasu do czasu z jednej strony jamy ustnej na drugą, aż do całkowitego rozpuszczenia. Powinno to potrwać mniej niż 20 minut. Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać w całości. Nie należy jeść ani pić, gdy tabletka do ssania znajduje się w jamie ustnej.

   Jak postępować w przypadku chęci powrotu do nałogu

   Jeśli pacjent:

   • martwi się, że może znowu zacząć palić,

   • ma trudności z całkowitym zaprzestaniem stosowania tabletek do ssania,

    powinien zasięgnąć porady odpowiedniego przedstawiciela personelu medycznego. Jeśli pacjent zacznie mimo wszystko ponownie palić, odpowiedni przedstawiciel personelu medycznego może mu poradzić, jak uzyskać najlepsze wyniki zastosowania kolejnych kursów nikotynowej terapii zastępczej (NTZ).

    Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nicorette Fruit

    W przypadku palenia papierosów w okresie zażywania leku Nicorette Fruit może wystąpić przedawkowanie nikotyny.

    Jeśli lek zostanie przyjęty przez dziecko lub jeśli pacjent zastosuje większą dawkę leku Nicorette Fruit niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą doprowadzić do ciężkich objawów zatrucia i mogą okazać się śmiertelne u dzieci.

    Objawy przedawkowania to: nudności (mdłości), wymioty, zwiększone wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunka, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i znaczne osłabienie. W przypadku dużych dawek po tych objawach może wystąpić niskie ciśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa oraz uogólnione drgawki.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Objawy związane z rzucaniem palenia (odstawieniem nikotyny)

  Niektóre z objawów niepożądanych, występujące przy rzucaniu palenia, mogą być objawami odstawiennymi spowodowanymi zmniejszeniem podawanej dawki nikotyny. Możliwe objawy to:

  • drażliwość, agresja, zniecierpliwienie lub frustracja,

  • uczucie niepokoju, niepokój ruchowy lub trudności w koncentracji,

  • budzenie się w nocy lub zaburzenia snu,

  • zwiększony apetyt lub zwiększenie masy ciała,

  • złe samopoczucie,

  • chęć zapalenia papierosa (głód nikotynowy),

  • obniżona częstość rytmu serca,

  • krwawienie dziąseł lub owrzodzenie jamy ustnej,

  • zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie,

  • kaszel, ból gardła, zatkany nos lub wyciek z nosa,

  • zaparcia.

   Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, powinien zaprzestać stosowania leku Nicorette Fruit i natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one być oznaką silnego uczulenia (częstość jest nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • pokrzywka (zaburzenie skórne charakteryzujące się obecnością swędzących, wypukłych lub zaczerwienionych plam),

  • obrzęk twarzy, języka lub gardła,

  • trudności z oddychaniem,

  • trudności z połykaniem.

   Większość działań niepożądanych występuje we wczesnej fazie stosowania leku. W trakcie pierwszych kilku dni leczenia może występować podrażnienie w jamie ustnej i w gardle, jednak większość pacjentów adaptuje się do leczenia z ustąpieniem tego objawu w trakcie kontynuowania terapii.

   Inne, mogące się pojawić działania niepożądane:

   Bardzo częste: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

  • kaszel,

  • ból głowy,

  • czkawka,

  • nudności (mdłości),

  • podrażnienie gardła, jamy ustnej i języka.

   Częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

  • reakcje miejscowe, takie jak uczucie pieczenia, zapalenie jamy ustnej, zmiany odczuwania

   smaku,

  • uczucie zimna, ciepła i mrowienia na skórze,

  • suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny,

  • uczucie niestrawności,

  • ból lub dyskomfort w jamie brzusznej,

  • wymioty, wzdęcia lub biegunka,

  • zgaga,

  • uczucie zmęczenia,

  • nadwrażliwość (alergia).

   Niezbyt częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

  • dolegliwości w obrębie nosa, takie jak niedrożność, kichanie,

  • świszczący oddech (skurcz oskrzeli) lub uczucie większego wysiłku podczas oddychania niż normalnie (duszność), ucisk w gardle,

  • zaczerwienienie skóry lub zwiększone pocenie,

  • reakcje w obrębie jamy ustnej, takie jak uczucie mrowienia jamy ustnej, zapalenie języka, owrzodzenie jamy ustnej, uszkodzenie błony śluzowej jamy ustnej lub zmiana brzmienia głosu, ból jamy ustnej i gardła, odbijanie,

  • kołatanie serca (palpitacje), przyspieszenie rytmu serca, nadciśnienie tętnicze,

  • szybkie i nieregularne bicie serca, które może być leczone z zastosowaniem odpowiedniej terapii,

  • wysypka i (lub) swędzenie skóry,

  • niezwykłe sny,

  • dyskomfort i ból w klatce piersiowej,

  • osłabienie, złe samopoczucie.

   Rzadkie: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów:

  • trudności w przełykaniu, zmniejszone czucie w jamie ustnej,

  • odruch wymiotny.

   Nieznane: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

  • niewyraźne widzenie, zwiększone wytwarzanie łez,

  • suchość w gardle, dyskomfort w obrębie żołądka, ból warg,

  • zaczerwienienie skóry.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

   Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Nicorette Fruit

  • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i na

   opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  • Nie wykorzystywać pojemnika na lek do przechowywania czegokolwiek innego, ponieważ może w nim pozostać pył z tabletek, który może pokryć inne przedmioty wkładane do pojemnika.

  • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 9. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nicorette Fruit

Substancją czynną jest nikotyna. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: mannitol (E 421), guma ksantan, aromat Tutii Frutti (zawiera śladowe ilości siarczynów), guma arabska (E 414), sodu węglan bezwodny (E 500)(i), sukraloza (E 955), acesulfam potasowy (E 950), magnezu stearynian (E 470b);

 • otoczka: hypromeloza (E 464), aromat Tutii Frutti, tytanu dwutlenek (E 171), sukraloza (E 955), celuloza mikrokrystaliczna (E 460), krzemian glinowo-potasowy (E 555), acesulfam potasowy (E 950), polisorbat 80 (E 433).

Tabletki do ssania Nicorette Fruit nie zawierają cukru.

Jak wygląda lek Nicorette Fruit i co zawiera opakowanie

Owalna tabletka do ssania o barwie od białej do prawie białej, oznaczona „n” po jednej stronie i „2” lub „4” po drugiej stronie, o wymiarach ok. 14 x 9 x 7 mm.

Wielkości opakowań: Każdy pojemnik z PP zawiera 20 tabletek do ssania. Opakowania mogą zawierać 1 pojemnik, 4 pojemniki lub 8 pojemników.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

McNeil AB, PO Box 941, 251 09 Helsingborg, Szwecja

Wytwórca

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, 251 09 Helsingborg, Szwecja

Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, Belgia

Johnson & Johnson GmbH, Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02- 135 Warszawa

tel. (22) 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.02.2023

Reklama: