Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 2000 j.m. (20 mg)
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 2000 j.m. (20 mg)