Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 6000 j.m. (60 mg)
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 6000 j.m. (60 mg)