Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 8000 j.m. (80 mg)
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 8000 j.m. (80 mg)