Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 10000 j.m. (100 mg)
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 10000 j.m. (100 mg)