Reklama:

Otrivin Katar i Zatoki

Substancja czynna: Xylometazolini hydrochloridum 1 mg
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol do nosa roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Otrivin Katar i Zatoki, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest Otrivin Katar i Zatoki i w jakim celu się go stosuje

  2. Substancją czynną leku Otrivin Katar i Zatoki jest ksylometazoliny chlorowodorek.

   Otrivin Katar i Zatoki jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie.

   Lek zawiera także substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu.

   Działanie leku Otrivin Katar i Zatoki rozpoczyna się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do dwunastu godzin.

   Otrivin Katar i Zatoki jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

   Lek Otrivin Katar i Zatoki stosuje się w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.

   Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, lek może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin Katar i Zatoki ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

   Otrivin Katar i Zatoki nie zawiera substancji konserwujących.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Katar i Zatoki

  4. Kiedy nie stosować leku Otrivin Katar i Zatoki

   • jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   • jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację

    przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta)

   • jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku)

   • jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

   • podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,

   • choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT),

   • nadczynności tarczycy,

   • cukrzycy,

   • rozrostu gruczołu krokowego,

   • łagodnego nowotworu nadnercza, który wytwarza duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz chromochłonny),

   • przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni,

   • podobnie jak inne leki obkurczające błonę śluzową nosa, Otrivin Katar i Zatoki u wrażliwych pacjentów może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca

    i podwyższone ciśnienie tętnicze. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z lekarzem,

   • podobnie jak w przypadku innych leków obkurczających błonę śluzową nosa, leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub

    w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót.

   • Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować do oczu lub w jamie ustnej.

   • Nie stosować dawki większej niż zalecana, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

    Dzieci i młodzież

    Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

    Lek Otrivin Katar i Zatoki a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji. Są to:

   • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): NIE należy stosować leku Otrivin Katar i Zatoki

    w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów IMAO lub stosowania takich leków w ciągu ostatnich 14 dni,

   • trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

    W przypadku stosowania któregokolwiek z powyższych leków przed zastosowaniem leku Otrivin Katar i Zatoki należy skonsultować się z lekarzem.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

    Nie należy stosować leku Otrivin Katar i Zatoki w czasie ciąży.

    W okresie karmienia piersią lek Otrivin Katar i Zatoki można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Otrivin Katar i Zatoki stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Otrivin Katar i Zatoki zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany).

    Ten lek zawiera 2,75 mg/ml makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany). Lek może powodować reakcje skórne.

  5. Jak stosować lek Otrivin Katar i Zatoki

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

  zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

  Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

  1 dawka aerozolu Otrivin Katar i Zatoki do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.

  Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

  Sposób stosowania

  Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa.

  Należy uważać, aby nie rozpylać aerozolu do oczu.

  1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrivin Katar i Zatoki

  2. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Objawami przedawkowania są silne zawroty głowy, nadmierne pocenie się, znacznie obniżona temperatura ciała, ból głowy, wolne bicie serca, zaburzenia oddychania, śpiączka, drgawki, nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi), po którym może wystąpić niedociśnienie.

   Należy zastosować leczenie objawowe.

   Pominięcie zastosowania leku Otrivin Katar i Zatoki

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   1. Możliwe działania niepożądane

   2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Otrivin Katar i Zatoki i natychmiast zwrócić się do lekarza,

    jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej:

    • trudności w oddychaniu lub przełykaniu

    • opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła

    • silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami

     Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).

     Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

     suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania.

     Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek):

     krwawienie z nosa.

     Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

     reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca.

     Zgłaszanie działań niepożądanych

     Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

     Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

     Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

     Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

     Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   3. Jak przechowywać lek Otrivin Katar i Zatoki

   4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

    Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

    Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Otrivin Katar i Zatoki

  3. Substancją czynną leku Otrivin Katar i Zatoki jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

  4. Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany), woda oczyszczona.

   Jak wygląda lek Otrivin Katar i Zatoki i co zawiera opakowanie

   Opakowanie leku Otrivin Katar i Zatoki to butelka z pompką dozującą zawierająca 10 ml białego roztworu o zapachu mentolu i eukaliptolu. Pompka dozująca umożliwia dozowanie dokładnej ilości leku. Opakowanie zawiera 60 dawek.

   Podmiot odpowiedzialny:

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189

   60-322 Poznań

   tel. 22 576 96 00

   Wytwórca:

   GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG Barthstraße 4

   80339 Monachium Niemcy

   Data ostatniej aktualizacji ulotki:

   Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

   Otrivin Katar i Zatoki, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

   Xylometazolini hydrochloridum

   Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

   Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  5. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  6. Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

  7. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

   niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  8. Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

   Spis treści ulotki:

   1. Co to jest Otrivin Katar i Zatoki i w jakim celu się go stosuje

   2. Substancją czynną leku Otrivin Katar i Zatoki jest ksylometazoliny chlorowodorek.

    Otrivin Katar i Zatoki jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie.

    Lek zawiera także substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu.

    Działanie leku Otrivin Katar i Zatoki rozpoczyna się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do dwunastu godzin.

    Otrivin Katar i Zatoki jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

    Lek Otrivin Katar i Zatoki stosuje się w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.

    Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, lek może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin Katar i Zatoki ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

    Otrivin Katar i Zatoki nie zawiera substancji konserwujących.

   3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Katar i Zatoki

   4. Kiedy nie stosować leku Otrivin Katar i Zatoki

    • jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    • jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację

     przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta)

    • jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku)

    • jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).

     Ostrzeżenia i środki ostrożności

     Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

    • podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,

    • choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT),

    • nadczynności tarczycy,

    • cukrzycy,

    • rozrostu gruczołu krokowego,

    • łagodnego nowotworu nadnercza, który wytwarza duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz chromochłonny),

    • przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni,

    • podobnie jak inne leki obkurczające błonę śluzową nosa, Otrivin Katar i Zatoki u wrażliwych pacjentów może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca

     i podwyższone ciśnienie tętnicze. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z lekarzem,

    • podobnie jak w przypadku innych leków obkurczających błonę śluzową nosa, leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub

     w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót.

    • Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować do oczu lub w jamie ustnej.

    • Nie stosować dawki większej niż zalecana, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

     Dzieci i młodzież

     Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

     Lek Otrivin Katar i Zatoki a inne leki

     Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

     Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji. Są to:

    • inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): NIE należy stosować leku Otrivin Katar i Zatoki

     w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów IMAO lub stosowania takich leków w ciągu ostatnich 14 dni,

    • trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

    W przypadku stosowania któregokolwiek z powyższych leków przed zastosowaniem leku Otrivin Katar i Zatoki należy skonsultować się z lekarzem.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

    Nie należy stosować leku Otrivin Katar i Zatoki w czasie ciąży.

    W okresie karmienia piersią lek Otrivin Katar i Zatoki można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Otrivin Katar i Zatoki stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Otrivin Katar i Zatoki zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany).

    Ten lek zawiera 2,75 mg/ml makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany). Lek może powodować reakcje skórne.

   5. Jak stosować lek Otrivin Katar i Zatoki

   Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

   zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

   Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

   1 dawka aerozolu Otrivin Katar i Zatoki do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.

   Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

   Sposób stosowania

   Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa.

   Należy uważać, aby nie rozpylać aerozolu do oczu.

   1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrivin Katar i Zatoki

   2. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Objawami przedawkowania są silne zawroty głowy, nadmierne pocenie się, znacznie obniżona temperatura ciała, ból głowy, wolne bicie serca, zaburzenia oddychania, śpiączka, drgawki, nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi), po którym może wystąpić niedociśnienie.

    Należy zastosować leczenie objawowe.

    Pominięcie zastosowania leku Otrivin Katar i Zatoki

    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    1. Możliwe działania niepożądane

    2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Otrivin Katar i Zatoki i natychmiast zwrócić się do lekarza,

     jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej:

     • trudności w oddychaniu lub przełykaniu

     • opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła

     • silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami

      Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).

      Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

      suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania.

      Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek):

      krwawienie z nosa.

      Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

      reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca.

      Zgłaszanie działań niepożądanych

      Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

      Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

      Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

      Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

    3. Jak przechowywać lek Otrivin Katar i Zatoki

    4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

     Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

     Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

     Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

    5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Otrivin Katar i Zatoki

   3. Substancją czynną leku Otrivin Katar i Zatoki jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

   4. Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Otrivin Katar i Zatoki i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Otrivin Katar i Zatoki to butelka z pompką dozującą zawierająca 10 ml białego roztworu o zapachu mentolu i eukaliptolu. Pompka dozująca umożliwia dozowanie dokładnej ilości leku. Opakowanie zawiera 60 dawek.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. 22 576 96 00

Wytwórca:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG Barthstraße 4

80339 Monachium Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: