Reklama:

Anagrelide Vipharm

Substancja czynna: Anagrelidum 1 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 1 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Anagrelide Vipharm, 0,5 mg, kapsułki twarde Anagrelide Vipharm, 1 mg, kapsułki twarde

Anagrelidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Anagrelide Vipharm i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Anagrelide Vipharm zawiera substancję czynną anagrelid.

   Anagrelid hamuje rozwój płytek krwi. Ogranicza on wytwarzanie płytek krwi przez szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi do bardziej prawidłowej wartości. Z tego powodu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

   Nadpłytkowość samoistna to choroba, która występuje, gdy szpik kostny wytwarza zbyt wiele krwinek zwanych płytkami krwi. Nadmiar płytek we krwi może prowadzić do ciężkich zaburzeń krążenia

   i krzepnięcia krwi.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anagrelide Vipharm Kiedy nie stosować leku Anagrelide Vipharm:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na anagrelid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja uczuleniowa objawia się w postaci wysypki, świądu, obrzęku twarzy lub warg oraz duszności;

   • jeśli u pacjenta występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

   • jeśli u pacjenta występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania anagrelidu należy porozmawiać z lekarzem:

   • w przypadku występowania lub podejrzenia występowania zaburzeń serca;

   • jeśli u pacjenta występuje od urodzenia lub stwierdzano u jego krewnych zwiększenie odstępu QT (widoczne na EKG, zapisie elektrycznej pracy serca), lub pacjent przyjmuje inne leki powodujące zmiany w EKG, albo ma zmniejszone stężenie elektrolitów, np. potasu, magnezu lub wapnia (patrz punkt “Inne leki i Anagrelide Vipharm”);

   • jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia wątroby lub nerek.

    W przypadku jednoczesnego podawania z kwasem acetylosalicylowym (składnikiem wielu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, jak też zapobiegających krzepnięciu krwi, zwanym także aspiryną) zwiększa się ryzyko poważnego krwotoku (krwawienia) (patrz punkt “ Lek Anagrelide Vipharm a inne leki”).

    Lek Anagrelide Vipharm należy przyjmować dokładnie w dawce zaleconej przez lekarza. Nie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nie należy nagle przerywać przyjmowania tego leku bez konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do zwiększonego ryzyka udaru.

    Objawy udaru mogą obejmować nagłe drętwienie lub osłabienie twarzy, ręki lub nogi, zwłaszcza po jednej stronie ciała, nagłe splątanie, trudności w mówieniu lub trudności w rozumieniu mowy, nagłe problemy z widzeniem w jednym lub obu oczach, nagłe problemy z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub brak koordynacji i nagły silny ból głowy bez znanej przyczyny. Należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

    Dzieci i młodzież

    Doświadczenie dotyczące stosowania leku Anagrelide Vipharm u dzieci i młodzieży jest ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas stosowania.

    Lek Anagrelide Vipharm a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

   • leki, które mogą zmieniać rytm pracy serca, np. sotalol, amiodaron;

   • fluwoksamina, stosowana w leczeniu depresji

   • niektóre rodzaje antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń, jak enoksacyna;

   • teofilina, stosowana w leczeniu ciężkich przypadków astmy i trudności z oddychaniem;

   • leki stosowane w leczeniu chorób serca, na przykład milrynon, enoksymon, amrynon, olprynon i cylostazol;

   • kwas acetylosalicylowy (zwany także aspiryną, składnik wielu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, jak też zapobiegających krzepnięciu krwi);

   • inne leki stosowane w leczeniu chorób wpływających na liczbę płytek krwi, np. klopidogrel;

   • omeprazol, stosowany w celu zmniejszenia ilości kwasu wytwarzanego w żołądku;

   • doustne środki antykoncepcyjne: jeśli w trakcie przyjmowania tego leku wystąpi silna biegunka, może to zmniejszyć skuteczność przyjmowanego doustnego środka antykoncepcyjnego i w związku z tym zaleca się zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywy). Należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w ulotce dla pacjenta, załączonej do opakowania doustnej pigułki antykoncepcyjnej.

   Lek Anagrelide Vipharm lub powyższe leki mogą nie działać właściwie, jeśli będą przyjmowane jednocześnie.

   W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planują zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować anagrelidu. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczne środki antykoncepcyjne w okresie przyjmowania anagrelidu. Porady odnośnie metod antykoncepcji może udzielić lekarz.

   Pacjentki karmiące piersią lub które planują karmić piersią dziecko powinny o tym poinformować lekarza. Nie należy stosować anagrelidu w okresie karmienia piersią. Pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią, jeśli stosuje anagrelid.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   U niektórych pacjentów stosujących anagrelid występowały zawroty głowy. W razie wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

   Anagrelide Vipharm zawiera laktozę

   Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

  4. Jak stosować lek Anagrelide Vipharm

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Ilość anagrelidu przyjmowana przez poszczególnych pacjentów może być różna i zależy od stanu pacjenta. Lekarz przepisze odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta.

   Zwykle dawka początkowa anagrelidu to 1 mg. Pacjent przyjmuje tę dawkę w postaci kapsułki 0,5 mg dwa razy na dobę przez co najmniej tydzień. Po upływie tego okresu lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę przyjmowanych kapsułek, aby ustalić najwłaściwszą dawkę dla pacjenta, która umożliwi najskuteczniejsze leczenie.

   Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie wolno rozgniatać kapsułek ani rozcieńczać ich zawartości w płynach. Pacjent może przyjmować kapsułki z posiłkiem, po posiłku lub na pusty żołądek. Najlepiej zażywać kapsułkę (kapsułki) codziennie o tej samej porze.

   Nie należy przyjmować więcej ani mniej kapsułek niż zalecił lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nie należy nagle, samodzielnie przerywać przyjmowania tego leku.

   Lekarz zleci regularne wykonywanie badań krwi pacjenta, aby ustalić, czy przyjmowany lek jest skuteczny oraz czy wątroba i nerki pracują prawidłowo.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anagrelide Vipharm

   W razie zażycia większej dawki anagrelidu niż zalecona lub zażycia leku przez inną osobę należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę. Należy pokazać opakowanie z lekiem zawierającym anagrelid.

   Pominięcie zastosowania leku Anagrelide Vipharm

   Pacjent powinien zażyć kapsułki, jak tylko sobie o tym przypomni. Kolejną dawkę należy zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów należy poradzić się lekarza.

   Ciężkie działania niepożądane:

   Niezbyt często: niewydolność serca (objawy obejmują duszności, ból w klatce piersiowej, obrzęk kończyn dolnych ze względu na gromadzenie się płynu), • poważne zaburzenia częstości pracy serca lub rytmu serca (częstoskurcz komorowy, częstoskurcz nadkomorowy lub migotanie przedsionków),

   • zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców, • krwawe wymioty lub oddawanie krwistych lub smolistych stolców, • znaczne zmniejszenie liczby krwinek, co może powodować osłabienie, • siniaczenie, • krwawienia lub zakażenia (pancytopenia), • nadciśnienie płucne (objawy obejmują duszności, obrzęk nóg lub kostek, możliwe sine zabarwienie warg i skóry).

    Rzadko: niewydolność nerek (oddawanie bardzo małej ilości moczu lub zatrzymanie moczu), • zawał serca.

    W razie wystąpienia któregokolwiek z powyżej wymienionych działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

    Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10): ból głowy.

    Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 10):

    zawroty głowy • zmęczenie, • szybkie, nieregularne lub silne uderzenia serca (kołatanie serca),

   • nudności, • biegunka, • ból żołądka, • wzdęcia, • wymioty, • niewielkie zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), • zatrzymanie płynów w organizmie lub wysypka.

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 100): osłabienie lub złe samopoczucie, • wysokie ciśnienie krwi, • nieregularny rytm serca, • omdlenia,

   • dreszcze lub gorączka, • niestrawność, • utrata apetytu, • zaparcie, • siniaki, • krwawienia, • obrzęk,

   • zmniejszenie masy ciała, • bóle mięśniowe, • bóle stawowe, • ból pleców, • ograniczone czucie lub utrata czucia albo uczucie drętwienia, szczególnie w skórze • nieprawidłowe czucie lub wrażenie drętwienia lub mrowienia, • bezsenność, • depresja, • dezorientacja, • nerwowość, • suchość w jamie ustnej, • zaniki pamięci, • duszność, • krwawienie z nosa, • ciężkie zakażenie płuc z gorączką, dusznościami, kaszlem i odkrztuszaniem plwociny, • wypadanie włosów, • swędzenie i przebarwienie skóry, • impotencja, • ból w klatce piersiowej, • spadek liczby płytek krwi zwiększający ryzyko wystąpienia krwawień lub siniaczenia (małopłytkowość), • gromadzenie się płynu wokół płuc oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

    Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi, które może wykazać zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

    Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 1000):

    krwawienie z dziąseł, • zwiększenie masy ciała, • silny ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna),

   • choroba mięśnia sercowego (objawy obejmują zmęczenie, ból w klatce piersiowej i kołatanie serca),

   • powiększenie serca, • nagromadzenie płynu wokół serca, • bolesny skurcz naczyń krwionośnych serca (podczas odpoczynku, zwykle w nocy lub wczesnym rankiem) (dławica Prinzmetala),

   • zaburzenia koordynacji ruchowej, • trudności z mówieniem, • suchość skóry, • migrena, • zaburzenia widzenia lub podwójne widzenie, • szumy uszne, • zawroty głowy (zwłaszcza przy wstawaniu

    z pozycji siedzącej lub leżącej), • nasilona potrzeba oddawania moczu w nocy, • ból, • objawy grypopodobne, • senność, • rozszerzenie naczyń krwionośnych, • zapalenie jelita grubego (objawy obejmują biegunkę, zwykle zawierającą krew i śluz, ból żołądka, gorączkę), • zapalenie żołądka (objawy obejmują ból, nudności, wymioty), • występowanie w płucach regionów o zmienionej gęstości, • zwiększone stężenie kreatyniny w badaniach krwi, co może być objawem zaburzenia czynności nerek.

    Zgłaszano również następujące objawy niepożądane, jednak ich częstość występowania jest nieznana:

    • potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia pracy serca (torsade de pointes);

    • zapalenie wątroby objawiające się nudnościami, wymiotami, świądem, zażółceniem skóry i białek oczu oraz zmianą barwy stolca i moczu (żółtaczka);

    • zapalenie płuc (objawy obejmują gorączkę, kaszel, trudności z oddychaniem, świszczący oddech; choroba może prowadzić do zbliznowacenie tkanki płucnej) (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, w tym śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie płuc);

    • zapalenie nerek (kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek);

    • udar (patrz punkt 2).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

   Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   tel.: +48 22 49 21 301

   fax: +48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Anagrelide Vipharm

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Anagrelide Vipharm, 0,5 mg, kapsułki twarde

   Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

   Anagrelide Vipharm, 1 mg, kapsułki twarde

   Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

   Jeśli lekarz zaleci pacjentowi przerwanie stosowania leku, nie należy przechowywać niewykorzystanych kapsułek, chyba że takie są zalecenia lekarza.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Anagrelide Vipharm

  Anagrelide Vipharm, 0,5 mg, kapsułki twarde

 • Substancją czynną leku jest anagrelid. Każda kapsułka zawiera 0,5 mg anagrelidu (w postaci anagrelidu chlorowodorku jednowodnego).

  Anagrelide Vipharm, 1 mg, kapsułki twarde

 • Substancją czynną leku jest anagrelid. Każda kapsułka zawiera 1 mg anagrelidu (w postaci anagrelidu chlorowodorku jednowodnego).

 • Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon (K29/32), laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Anagrelide Vipharm, 0,5 mg, kapsułki twarde

Osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171)

Anagrelide Vipharm, 1 mg, kapsułki twarde

Osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Anagrelide Vipharm i co zawiera opakowanie

Lek Anagrelide Vipharm 0,5 mg ma postać kapsułek twardych (rozmiar 4, 14,3 x 5,3 mm) z nieprzezroczystym białym korpusem i wieczkiem. Każda kapsułka jest wypełniona białym lub prawie białym proszkiem.

Lek Anagrelide Vipharm 1 mg ma postać kapsułek twardych (rozmiar 4, 14,3 x 5,3 mm) z szarym korpusem i wieczkiem. Każda kapsułka jest wypełniona białym lub prawie białym proszkiem.

Kapsułki są dostarczane w butelkach zawierających po 42 lub 100 kapsułek twardych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórcy

Podmiot odpowiedzialny Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Wytwórcy/Importerzy Synthon Hispania, S.L.

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona

Hiszpania

Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia Anagrelide Genthon 0,5 mg / 1 mg, harde capsules

Czechy Anagrelide Vipharm

Hiszpania Anagrelida Aristo 0,5 mg cáplulas duras EFG

Finlandia Anagrelid Avansor 0,5 mg kapseli, kova Chorwacja Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule Węgry Anagrelide Vipharm

Polska Anagrelide Vipharm

Słowacja Anagrelide Vipharm 0,5 mg

Szwecja Anagrelid Avansor 0,5 mg kapsel, hård

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.09.2022

Reklama: