Reklama:

Onivyde pegylated liposomal

Substancja czynna: Irinotecani hydrochloridum trihydricum 4.3 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 4,3 mg/ml