Reklama:

Parsabiv

Substancja czynna: Etelcalcetidum 2.5 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 2,5 mg