Reklama:

Parsabiv

Substancja czynna: Etelcalcetidum 5 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 5 mg