Reklama:

Parsabiv

Substancja czynna: Etelcalcetidum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 10 mg