Reklama:

Nifelox

Substancja czynna: Solifenacini succinas 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Nifelox, 5 mg, tabletki powlekane Nifelox, 10 mg, tabletki powlekane

Solifenacini succinas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Nifelox i w jakim celu się go stosuje

  2. Substancja czynna leku Nifelox należy do grupy leków cholinolitycznych. Leki te zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Umożliwia to rzadsze korzystanie z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

   Nifelox stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego. Należą do nich: parcia naglące, czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu, częstomocz i nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifelox Kiedy nie stosować leku Nifelox:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

    (wymienionych w punkcie 6),

   • jeśli pacjent nie może oddać moczu lub nie może opróżnić pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu),

   • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit (toksyczne rozdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy),

   • u pacjenta chorującego na chorobę mięśni nazywaną miastenią, która może powodować znaczne osłabienie niektórych mięśni,

   • jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie płynu w gałce ocznej przebiegające ze stopniową utratą wzroku),

   • jeśli u pacjenta wykonywane są zabiegi hemodializy,

   • u pacjenta z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby,

   • jeśli u pacjenta z ciężkimi chorobami nerek lub chorobami wątroby o umiarkowanym nasileniu i jednocześnie stosowane są leki, które mogą opóźniać wydalanie leku Nifelox z organizmu (np. ketokonazol). Informacje na ten temat przekaże lekarz lub farmaceuta.

    Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nifelox należy poinformować lekarza, jeżeli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji ma miejsce lub występowała w przeszłości.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nifelox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

   • jeśli pacjent ma trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego (zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego) lub z oddawaniem moczu (słaby strumień moczu). W takim

    przypadku ryzyko gromadzenia się moczu w pęcherzu (zatrzymania moczu) jest dużo większe.

   • jeśli u pacjenta występują zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia).

   • jeśli istnieje ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (perystaltyki). Informacje na ten temat przekaże lekarz.

   • jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

   • jeśli występują zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu.

   • jeśli u pacjenta występuje rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga.

   • jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego (neuropatia autonomicznego układu nerwowego).

    Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nifelox należy poinformować lekarza, jeżeli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji ma miejsce lub występowała w przeszłości.

    Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nifelox lekarz oceni, czy nie ma innych przyczyn częstego oddawania moczu (na przykład niewydolność serca – niewystarczająca siła mięśnia sercowego do pompowania krwi - lub choroba nerek). W razie wystąpienia zakażenia dróg moczowych lekarz przepisze antybiotyk (lek przeciwbakteryjny, działający na dane bakterie).

    Dzieci i młodzież

    Nie należy stosować leku Nifelox u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

    Lek Nifelox a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.

    Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

   • inne leki cholinolityczne, gdyż stosowanie takiego leku razem z lekiem Nifelox może prowadzić do nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków.

   • leki z grupy agonistów receptorów cholinergicznych, gdyż mogą one osłabiać działanie leku Nifelox.

   • leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego, takie jak metoklopramid i cyzapryd, gdyż Nifelox może osłabiać ich działanie.

   • leki takie jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, gdyż spowalniają one metabolizm leku Nifelox.

   • leki takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, gdyż mogą one przyspieszać metabolizm leku Nifelox.

   • leki takie jak bisfosfoniany, gdyż mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku.

    Stosowanie leku Nifelox z jedzeniem i piciem

    Nifelox można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

    Ciąża

    Nie należy stosować leku Nifelox podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

    Karmienie piersią

    Nie należy stosować leku Nifelox podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna przenika do mleka matki.

    Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Lek Nifelox może powodować niewyraźne widzenie, rzadziej senność i uczucie zmęczenia. Jeśli występują takie działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

    Lek Nifelox zawiera laktozę

    Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

  4. Jak stosować lek Nifelox Instrukcja właściwego stosowania

  5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

   W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dawkowanie

   Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

   Zwykle stosuje się dawkę 5 mg na dobę, chyba że lekarz zaleci stosowanie dawki 10 mg na dobę.

   Dzieci i młodzież

   Leku Nifelox nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

   Sposób podawania

   Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją płynem.

   Lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków, zależnie od upodobań pacjenta. Tabletki nie należy rozgniatać.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifelox

   W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Nifelox lub jeśli Nifelox przypadkowo połknie dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

   Objawy przedawkowania mogą być następujące:

   • ból głowy,

   • suchość w jamie ustnej,

   • zawroty głowy,

   • senność i zaburzenia widzenia,

   • omamy (halucynacje),

   • nadmierne pobudzenie,

   • napady drgawek (konwulsje),

   • trudności w oddychaniu,

   • przyspieszone bicie serca (tachykardia),

   • gromadzenie się moczu w pęcherzu (zatrzymanie moczu)

   • rozszerzone źrenice.

   Pominięcie zastosowania leku Nifelox

   W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba

   że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Przerwanie stosowania leku Nifelox

   W przypadku przerwania stosowania leku Nifelox objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub się zaostrzyć. Przerwanie stosowania leku należy zawsze skonsultować z lekarzem.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

   Jeżeli u pacjenta wystąpi atak alergii lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka), należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

   U niektórych pacjentów przyjmujących solifenacyny bursztynian zgłaszano obrzęk naczynioruchowy (postać alergii skórnej, która powoduje obrzęk tkanki tuż pod powierzchnią skóry) z obrzękiem dróg oddechowych (trudności w oddychaniu). Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać leczenie solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

   Nifelox może powodować inne, wymienione poniżej działania niepożądane:

   Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

   • uczucie suchości w jamie ustnej.

    Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

   • niewyraźne widzenie,

   • zaparcie,

   • nudności,

   • niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

    Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

   • zakażenie układu moczowego, zapalenie pęcherza moczowego

   • senność,

   • zaburzenia odczuwania smaku,

   • zespół suchego oka,

   • suchość w jamie nosowej,

   • refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga),

   • suchość w gardle,

   • suchość skóry,

   • trudności w oddawaniu moczu,

   • zmęczenie,

   • obrzęki kończyn dolnych.

    Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

   • zaleganie dużej ilości twardego stolca w okrężnicy; zatkanie (niedrożność) okrężnicy,

   • trudność z oddaniem moczu pomimo wypełnionego pęcherza (zatrzymanie moczu),

   • zawroty głowy, bóle głowy,

   • wymioty,

   • świąd, wysypka.

    Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

   • omamy (halucynacje), splątanie,

   • pokrzywka.

    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • zmniejszony apetyt, zwiększony poziom potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca,

   • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej,

   • zmiany w EKG, nieregularne bicie serca, odczuwalne bicie serca, przyspieszone bicie serca,

   • zaburzenia głosu,

   • zaburzenia czynności wątroby,

   • osłabienie siły mięśniowej,

   • zaburzenia czynności nerek.

    Zgłaszanie działań niepożądanych

    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

    Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

    Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21

    309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

    Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

    Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  8. Jak przechowywać lek Nifelox

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest po skrócie: Lot.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Nifelox

 • Substancją czynną leku Nifelox jest solifenacyny bursztynian (Solifenacini succinas) w ilości 5 mg lub 10 mg.

 • Pozostałe substancje pomocnicze to:

Lek Nifelox, 5 mg: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 6 mPa˖s, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 8000, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Lek Nifelox, 10 mg: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 6mPa˖s, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 8000, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Nifelox i co zawiera opakowanie

Lek Nifelox, 5 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze jasnożółtym, o średnicy ok. 7,5 mm, z wytłoczonym napisem „390” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Lek Nifelox, 10 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze jasnoróżowym, o średnicy ok. 7,5 mm, z wytłoczonym napisem „391” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry zawierające: 30 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

Wytwórca

S.C. Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr 50 sector 3 032266 Bukareszt

Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: