Reklama:

Trifas 20

Substancja czynna: Torasemidum 5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 5 mg/ml