Reklama:

Fycompa

Substancja czynna: Perampanelum 0.5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 0,5 mg/ml