Reklama:

MabThera

Substancja czynna: Rituximabum 1600 mg/11.7 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań podskórnych , 120 mg/ml