Reklama:

Suliqua

Substancja czynna: Insulinum glarginum 100 j./ml + Lixisenatidum 33 mcg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 100 j./ml + 33 mcg/ml