Reklama:

Aldactone

Substancja czynna: Kalii canrenoas 20 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 20 mg/ml