Reklama:

Keytruda

Substancja czynna: Pembrolizumabum 25 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 25 mg/ml