Reklama:

Entekavir Adamed

Substancja czynna: Entecavirum 1 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 1 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Entekavir Adamed, 1 mg, tabletki powlekane

Entecavirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Entekavir Adamed i w jakim celu się go stosuje

 2. Entekavir Adamed w postaci tabletek powlekanych jest lekiem przeciwwirusowym, stosowanym u osób dorosłych w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV). Entekavir Adamed można stosować u pacjentów z uszkodzoną wątrobą, ale jeszcze funkcjonującą we właściwy sposób (z wyrównaną czynnością wątroby) i u osób, u których wątroba nie funkcjonuje we właściwy sposób (z niewyrównaną czynnością wątroby).

  Entekavir Adamed w postaci tabletek jest również stosowany w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) zakażenia HBV u dzieci i młodzieży w wieku 2 lat do mniej niż 18 lat. Entekavir Adamed można stosować u dzieci, których wątroba jest uszkodzona, lecz nadal funkcjonuje właściwie (z wyrównaną czynnością wątroby).

  Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Entekavir Adamed zmniejsza liczbę wirusów w organizmie i poprawia czynność wątroby.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Entekavir Adamed Kiedy nie przyjmować leku Entekavir Adamed

  • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na entekawir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Entekavir Adamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  • Jeśli pacjent przebył jakąkolwiek chorobę nerek, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jest to

   istotne, ponieważ Entekavir Adamed jest wydalany z organizmu przez nerki i może być konieczne zmniejszenie dawki leku lub zmiana schematu dawkowania.

  • Nie należy przerywać stosowania leku Entekavir Adamed bez skonsultowania się

   z lekarzem, gdyż może to wpłynąć niekorzystnie na przebieg zapalenia wątroby. Po przerwaniu stosowania leku Entekavir Adamed lekarz przez kilka miesięcy kontroluje stan pacjenta

   i przeprowadza badania krwi.

  • Należy przedyskutować z lekarzem, czy wątroba funkcjonuje prawidłowo, a jeśli nie, jaki może być ewentualny wpływ jej stanu na przebieg leczenia Entekavir Adamed.

  • Jeśli pacjent jest również zakażony wirusem HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) należy powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent nie powinien przyjmować leku Entekavir Adamed w celu leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B, jeśli nie otrzymuje leków przeciw HIV, ponieważ w przyszłości może być zmniejszona skuteczność leczenia HIV. Entekavir Adamed nie leczy zakażenia HIV.

  • Przyjmowanie leku Entekavir Adamed nie zapobiega zakażaniu innych ludzi wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) poprzez kontakt seksualny lub płyny fizjologiczne (w tym zakażoną krew). Dlatego też ważne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności, aby zapobiec zakażeniu HBV innych osób. Dostępna jest szczepionka chroniąca osoby zagrożone zakażeniem HBV.

  • Entekavir Adamed należy do grupy leków, które mogą powodować kwasicę mleczanową (nadmiar kwasu mlekowego we krwi) oraz powiększenie wątroby. Objawy takie, jak nudności, wymioty i ból brzucha mogą wskazywać na rozwój kwasicy mleczanowej. To rzadkie, lecz poważne działanie niepożądane, czasami kończy się śmiercią. Kwasica mleczanowa występuje częściej u kobiet, szczególnie ze znaczną nadwagą. Podczas zażywania leku Entekavir Adamed lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta.

  • Jeśli pacjent był wcześniej leczony z powodu przewlekłego zapalenia wątroby typu B,

   należy o tym powiedzieć lekarzowi prowadzącemu.

   Dzieci i młodzież

   Leku Entekavir Adamed nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o masie ciała mniejszej niż 10 kg.

   Lek Entekavir Adamed a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Stosowanie leku Entekavir Adamed z jedzeniem i piciem

   W większości przypadków Entekavir Adamed można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Jeśli jednak pacjent wcześniej przyjmował leki zawierające lamiwudynę jako substancję czynną, należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia. Jeśli leczenie zostało zmienione na lek Entekavir Adamed z powodu nieskuteczności leczenia lamiwudyną, należy zażywać Entekavir Adamed jeden raz na dobę, na pusty żołądek. Jeśli choroba wątroby jest bardzo zaawansowana, lekarz prowadzący również zaleci stosowanie leku Entekavir Adamed na pusty żołądek. Oznacza to przyjmowanie leku co najmniej

   2 godziny po jedzeniu i co najmniej 2 godziny przed następnym posiłkiem.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza. Do tej pory nie wykazano, że stosowanie leku Entekavir Adamed w czasie ciąży jest bezpieczne. Leku Entekavir Adamed nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to specjalnie zalecone przez lekarza. Ważne jest, aby kobiety w wieku rozrodczym stosujące lek Entekavir Adamed, stosowały skuteczną antykoncepcję w celu uniknięcia zajścia w ciążę.

   W czasie stosowania leku Entekavir Adamed nie należy karmić piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Nie wiadomo czy entekawir, substancja czynna leku Entekavir Adamed, przenika do ludzkiego mleka.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Zawroty głowy, uczucie zmęczenia oraz senność, to często występujące objawy niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

   Lek Entekavir Adamed zawiera laktozę

   Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 4. Jak przyjmować lek Entekavir Adamed

 5. Nie u każdego pacjenta konieczne jest zastosowanie takiej samej dawki leku Entekavir Adamed.

  Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka u dorosłych to 0,5 mg lub 1 mg jeden raz na dobę (doustnie).

  Dawka leku zależy od:

  • uprzedniego leczenia zakażania HBV i stosowanych leków;

  • występowania zaburzeń czynności nerek; w tym przypadku lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku lub zalecić stosowanie leku rzadziej niż raz na dobę;

  • stanu wątroby pacjenta.

   U dzieci i młodzieży (w wieku od 2 do mniej niż 18 lat), Entekavir Adamed dostępny jest w postaci tabletek o mocy 0,5 mg lub może być dostępny entekawir w postaci roztworu doustnego.

   Lekarz określi właściwą dawkę na podstawie masy ciała dziecka.

   Zalecenie właściwej dawki należy do lekarza. Zawsze należy stosować dawkę zalecaną przez lekarza, aby zapewnić pełną skuteczność leku oraz aby ograniczyć rozwój oporności na leczenie. Entekavir Adamed należy przyjmować tak długo, jak to zalecił lekarz. O terminie zakończenia leczenia informuje lekarz.

   Niektórzy pacjenci muszą przyjmować lek Entekavir Adamed na pusty żołądek (patrz Entekavir Adamed z jedzeniem i piciem w punkcie 2). Jeśli lekarz zaleci, że lek Entekavir Adamed należy przyjmować na pusty żołądek, oznacza to co najmniej 2 godziny po posiłku i co najmniej 2 godziny przed następnym posiłkiem.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Entekavir Adamed

   Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie przyjęcia leku Entekavir Adamed

   Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki leku. Jeżeli pominięto dawkę leku Entekavir Adamed, należy zażyć ją tak szybko, jak to możliwe, a następnie zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej. Należy odczekać i przyjąć

   następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Nie należy przerywać stosowania leku Entekavir Adamed bez porady lekarskiej

   Po przerwaniu przyjmowania leku Entekavir Adamed u niektórych osób pojawiają się ciężkie objawy zapalenia wątroby. Należy natychmiast poinformować lekarza o każdej zmianie dotyczącej objawów, występującej po przerwaniu leczenia.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Pacjenci leczeni entekawirem zgłaszali występowanie następujących objawów niepożądanych:

  Dorośli:

  • często (co najmniej 1 na 100 pacjentów): ból głowy, bezsenność, uczucie zmęczenia (bardzo silnego wyczerpania), zawroty głowy, senność, wymioty, biegunka, nudności, dyspepsja (niestrawność) i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi;

  • niezbyt często (co najmniej 1 na 1000 pacjentów): wysypka, utrata włosów;

  • rzadko (co najmniej 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne.

   Dzieci i młodzież

   Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do tych, które występują u osób dorosłych i zostały opisane powyżej, z następującą różnicą:

  • bardzo często (co najmniej u 1 na 10 pacjentów): mała liczba granulocytów obojętnochłonnych (jeden z rodzajów białych krwinek ważny w zwalczaniu zakażeń).

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Entekavir Adamed

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin

  ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Entekavir Adamed

  • Substancją czynną leku jest entekawir. Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg entekawiru (w postaci entekawiru jednowodnego).

  • Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki Opadry Pink 13B540014: tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza 6 mPas, makrogol 400, polisorbat 80, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Entekavir Adamed i co zawiera opakowanie

Owalna, różowa tabletka o długości 12,8 mm i grubości 4,8 mm, z linią podziału po obydwóch stronach. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Lek Entekavir Adamed 1 mg tabletki powlekane dostępny jest w pudełkach zawierających 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Wytwórca/ Importer:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

MEDIS INTERNATIONAL a.s.,

výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Czechy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: